Годишни награди на БХРА

БХРА е първата професионална организация в туризма в България, която от 1996 г. връчва Годишни награди ® за най-добри постижения в областта на хотелиерството, мениджмънта, ресторантьорството, инвестициите и др