Полезна информация

В тази секция ще откриете нормативни документи, касаещи туризма, решения на УС на БХРА и полезни връзки към институции и НПО-та