Контакти

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Адрес:

София 1000, ул. Хан Аспарух №18

Телефон/факс:

02 986 42 25

Мобилен:

0885 886 002

E-mail:

office @ bhra-bg.org

Свържете се с нас:

?>