Внедряване на GDPR - защита на личните данни

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016 / 679 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Специалнo предложение за членовете на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

  • От 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, който има задължителен характер в Европейския съюз. БХРА подписа договор с фирма ТехноЛогика за внедряване на Регламента сред членовете.
  • БХРА, съвместно с ТехноЛогика, анализира съществуващите бизнес процеси и системи по обработка на личните данни сред членовете. 
  • В рамките на проекта ще бъде изработен Кодекс за поведение и ще се създаде независим Орган за наблюдение във връзка с Регламента за защита на личните данни. Кодексът дава ясна рамка на членовете на БХРА за постигане на съответствие на дейностите по обработване на лични данни с изискванията на Регламента.
  • Ще бъде извършено специално обучение на служителите от местата за настаняване и заведенията за хранене за прилагане на Регламента.
  • Фирма ТехноЛогика ще подпомага членовете при възникване на жалби и казуси (при заплащане на годишна такса за поддръжка)

ЗАЩО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ УСЛУГАТА
• Прилагането на регламента има задължителен характер за всички хотели и ресторанти
• Правилата и процедурите ще бъдат специално разработени за членовете на БХРА
• Цената за внедряване на Регламента чрез членството в БХРА е в пъти по-ниска от индивидуалното разработване на необходимите правила и процедури
• Нарушаването и неспазването на Регламента подлежи на глоба и имуществена санкция до 4% от годишния оборот на хотела / ресторанта за предходната финансова година, която се налага от Комисията за защита на лични данни.


ЗА ЗАЯВКА НА УСЛУГАТА https://cognitoforms.com/TechnoLogica/GDPRBHRA


За повече информация може да се свържете с нас на:
БХРА
: 02/ 986 42 25 и bhra_office@abv.bg
ТехноЛогика: 02/ 91 91 2 / в. 480, 481, 483 и bpm@technologica.com
Повече за фирма ТехноЛогика ЕАД може да видите тук (http://www.technologica.com/)