Архив

МАНИФЕСТ ЗА СПАСЕНИЕ НА  БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ

14.05.2020

С настоящият Манифест за спасение на Българската туристическа индустрия НИЕ призоваваме Народното Събрание на Република България, министър председателя г-н Бойко Борисов, Правителството на Република България и управляващата коалиция незабавно да приложат всички необходими спешни мерки за спасяване на един от стратегическите икономически отрасли, осигуряващ  12% от БНП  на Република България.

МАНИФЕСТ ЗА СПАСЕНИЕ НА  БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ

 

С настоящият Манифест за спасение на Българската туристическа индустрия НИЕ призоваваме Народното Събрание на Република България, министър председателя г-н Бойко Борисов, Правителството на Република България и управляващата коалиция незабавно да приложат всички необходими спешни мерки за спасяване на един от стратегическите икономически отрасли, осигуряващ  12% от БНП  на Република България.

                                    

В допълнение към предходни позиции и предложения, излагани от браншовите сдружения от отрасъл туризъм, изразяваме пред Вас дълбоката си загриженост и крайно безпокойство от мерките, предвиждани за съживяване и развитие на нашия отрасъл след отпадане на обявеното извънредно положение, въведено за ограничаване на разпространението на COVID 19, особено по отношение на техния икономически аспект.

Пандемията, предизвикана с коронавируса засегна всички публични дейности, като особено пагубно е неговото отражение върху пътуванията и туризма, като икономически отрасъл. Видимо неясна е перспективата пред свободното движение на хора - най-значимото достижение на обединена Европа. Търсенето на туристически и ресторантьорски услуги се срива в цяла Европа, като всички държави-членки на ЕС, страните от бившия СССР /наши основни туристически пазари/ насочват туристическите си индустрии и настройват туристическото си предлагане към своите вътрешни национални пазари.

Всички заети в нашия отрасъл очакват предстоящата отмяна на извънредното положение, както и отпадане на част от ограниченията да бъдат съпроводени с обявяването на икономически мерки, които да стимулират възстановяването на туризма като икономически отрасъл и неговото развитие в перспектива.

Като браншови сдружения виждаме възможности за реанимиране на българския туризъм и за създаване на по-благоприятна среда за неговото развитие чрез редуциране на данъчните ставки в туристическите дейности, каквито се предлагат в други европейски страни с традиции в туризма. Такова решение кореспондира с основните приоритети на правителството, залегнали в неговата програма за управление през настоящия мандат 2017/2021 година, както следва:

  • Повишаване на растежа и конкурентноспособността на българската икономика, залегнал в раздел „Икономика“;
  • Устойчиво нарастване на доходите и борба със сивата икономика, залегнали в раздел „Финанси“;
  • Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация, залегнал в раздел „Туризъм“;

Постигането на такива цели в конкурентна среда, в която се намира България, е немислимо само с предлагането в туристическия бранш на мерки като „разпределяне на ваучери“; евентуално осигуряване на безплатни чадъри и шезлонги; предоставяне на облекчен визов режим за граждани на държави, конкуренти на нашата страна и с финансови инструменти основно насочени към кредитните институции.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Заетите в отрасъл туризъм понесоха в най висока степен тежестта от разпространението на коронавируса, както и прилагането на мерките за ограничаване на риска от неговото разпространение в нашата страна.

Застрашен е поминъкът на над 90% от работещите в сектор туризъм или около 180‘000 лица и още толкова работещи в съпортиращи отрасли към сектора. Те ще потърсят помощ във вид на обезщетение за безработица, което ще натовари държавният бюджет с десетки милиони лева месечно. Ще се увеличат рязко несъбираемите потребителски и ипотечни кредити, битовата, криминалната престъпност и насилието. Допълнително ще се намали и потреблението на други стоки и услуги, което ще повлече след себе си и рискове като цяло за икономиката на страната.

Ако не се разпишат конкретни икономически и социални мерки резултатите ще бъдат гибелни за националното стопанство.

Към момента липсват ясни правила и процедури за действие при установяване на заразен с коронавирус в местата за настаняване и хранене, както и липсва създаден фонд, които да осигури средства в случай на блокиране на хотела след установяване на настанено лице, приносител на инфекцията. Подобна е ситуацията спрямо обектите за хранене, регистрирани по Закона за туризма, където фирмите, опериращи в заведението поемат всички рискове по отношение на своите служители в случай, че настъпи такава зараза. Същевременно е натрупана значителна обществена нагласа за въздържане от посещения на туристически обекти. В тази връзка настояваме да бъдат предприети следните,

                        ОСНОВНИ КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ

I. Изработване на Национална стратегия за кризисен мениджмънт за 2020-2021 г за справяне с икономическите последици в туристическата индустрия от кризата COVID 19, която да включва следните действия:

1.1  Въвеждане на диференцирана ставка на ДДС.

Заявяваме като изключително навременно решението, което трябва да вземе 44-то Народно събрание за редуциране на ставката за ДДС в съответствие с предложенията за изменение на ЗИДЗДДС относно заведенията за хранене и развлечени и местата за настаняване, като основна антикризисна мярка. Без съмнение решение в тази посока ще допринесе за изсветляване на тази икономическа дейност, както и превръщането на България в привлекателна дестинация за избиращите нашата страна за целогодишен туризъм. Уверени сме, че с това действие , ще се гарантира заетостта на хиляди работещи в сектора целогодишно и ще се увеличат в пъти приходите към хазната. Ще способства за повишаване на потреблението на туристически услуги и във всички сектори на търговията на дребно и на драстично повишаване на общинските приходи от туризма в големите градове.

Приемането срочно на тази мярка, ще даде конкурентно предимство при изготвянето на  предложения за посещение на България с цел туризъм за 2021 г. Тези офертни предложения за зимния сезон 2020-2021 г и летния сезон 2021 г се оферират на външните пазари и партньорските туроператори още през август-септември 2020 г.

Държим да отбележим, че прилагането на диференцирана ставка на ДДС туризма е практика във държавите членки на ЕС.

Намаляване на ставката за ДДС за заведения и хранене няма да доведе до намаляване на приходната част на бюджета, напротив, според нашите прогнози приходите ще се увеличат в резултат на изсветляване на сивата икономика. Увеличаването на приходите в хазната, чрез намаляване на ДДС е с далеч по-висок социален ефект, отколкото, сегашния вариант, висок данък, който ограничава развитието на отрасъла и води до фалити, а не до просперитет.

Или още по-просто казано Силата на една държава и благоденствието на един народ е в имането на дребния бизнес и хората, тогава всички ще си плащат данъците и хазната ще бъде пълна. А не политика на увеличаване на приходи в хазната чрез високи данъци и допълнителни рестрикции, водещи до липса на приходи за дребния и среден бизнес.

1.2   По време на действие на мораториума върху влизане в сила на Н-18,  изчистване на всички спорни текстове в Наредбата и нейното последващо въвеждане с цел повишение на контрола върху събираемостта на данъците и намаляване на нелоялната конкуренция в сектора.

1.3 Изготвяне на антикризисна План-програма за възстановяване и развитие на туристическата дейност в  България за периода септември 2020 – май 2021 г., като стопански отрасъл, и за рекламата на нашата страна като туристическа дестинация. Обсъждане на допълнителни конкретни мерки за стимулиране на входящия туризъм.

1.4 Приемане на спешни антикризисни мерки за максимално облекчаване на визовия режим с изходящи пазари за българския туризъм - държави извън ЕС

- съобразяване на стойността на визовите услуги с цел туризъм с общите визови изисквания в ЕС;

- максимално скъсяване на срока за издаване на туристически визи;

- онлайн обслужване на документи по издаване на визи.

1.5 Изготвяне на антикризисна стратегия за защита на персонала, зает в туризма.

1.6 Изготвяне на финансови мерки за подпомагане на фирмите в туризма, като предоставяне на кредити, грантове, разсрочване на данъци и такси и т.н.

1.7 Изготвяне на точен и ясен механизъм за действия и компенсиране в случай на установяване в местата за настаняване на лице, преносител на инфекцията.

II. Настояваме за спешно събиране на работна група под личното ръководство на министър-председателя г-н Бойко Борисов с цел изготвяне на националната стратегия по пункт I от манифеста и план с кратки срокове за прилагането й.

Уважаеми господа,

Ние сме убедени и вярваме, че всички тези действия ще доведат до повишение на приходите в бюджета и ще гарантират бързо и устойчиво съживяване и възстановяване на сектора и цялата икономика на страната.

Заявяваме, че ще използваме всички разрешени от закона методи, средства, диалог и комуникация за защита на икономическите интереси на заетите в отрасъл туризъм  съобразено със ситуация на пандемия и с изключителната отговорност към живота и здравето на българските граждани.

 

Манифестът е изготвен и отправен от:

 

БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ

Българска асоциация на заведенията,

Сдружение на заведенията в България,

Българска асоциация за здраве и фитнес,

Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите ,

Софийска хотелиерска и ресторантьорска асоциация,

Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански,

Съюз на туристическия бизнес – Банско,

Съюз на хотелиерите – к.к. Златни пясъци,

Сдружение хотели & ресторанти – гр. Поморие,

Сдружение на хотелиери и ресторантьори Велинград,

Браншова асоциация на ресторантьорите – София,

Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Казанлък,

Шуменска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите,

Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Ямбол,

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация – гр. Велико Търново,

Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Русе,

Туристическа камара Приморско,

Браншова асоциация на ресторантьорите и хотелиерите – Кърджали,

СНЦ „Клуб на хотелиера Несебър“,

Сдружение на ресторантьори и хотелиери „Тракия“ – Пловдив,

Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Стара Загора,

Българска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите – Хасково,

Сдружение туризъм – Кюстендил,

ХоРеКа,

Асоциация на българските туроператори и туристически агенти,

Национална асоциация по СПА и уелнес туризъм,

Асоциация на специализираните експерти в туристическата индустрия,

Асоциация на екскурзоводите в България

 

11.05.2020 г.

София


  Назад към Новини