Архив

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

28.12.2016

В сила от 23.12.2016 г., Приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г., Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.


  Назад към Новини