Архив

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ

12.10.2016

В сила от 30.09.2016 г.; Приет с ПМС № 255 от 29.09.2016 г.; Обн. ДВ. бр.79 от 7 Октомври 2016г.


  Назад към Новини