Архив

По инициатива на БХРА се проведе работна среща по проблемите с кадрите и заетостта в туристическия бранш с представители на Министерски съвет, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Агенцията по заетост

30.04.2014

На 25 април 2014 г. в резиденция „Бояна” по инициатива на БХРА се проведе среща по проблемите с кадрите и заетостта в туристическия бранш в контекста на предстоящия летен сезон. В срещата участваха г-жа Даниела Бобева – Заместник министър-председател по икономическото развитие, г-жа Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Иван Кръстев – заместник-министър на образованието и науката, д-р Асен Ангелов – изпълнителен директор на Агенция по заетостта, г-жа Пенка Кирилова – директор на регионална служба по заетостта Бургас, г-нПламен Начков– директор на регионална служба по заетостта Варна, г-нБлагой Рагин – председател на УС на БХРА, г-жа Елена Иванова – заместник-председател на УС на БХРА, председател на СНЦ „Съюз на собствениците Слънчев бряг”, г-н Димитър Димитров – член на УС на БХРА, председател на Браншова Асоциация на хотелиерите и ресторантьорите регион-Североизточна България, област Добричка, г-н Иван Александров – член на УС на БХРА, г-жа Мара Дойчинова – председател на КС на БХРА, г-н Красимир Станев – изпълнителен директор на „Албена АД”, г-н Михайл Попов – член на УС на СНЦ „Съюз на собствениците Слънчев бряг”, г-н Стоян Лазаров – председател на Българска туристическа камара, г-н Иван Иванов – председател на Бургаска регионална туристическа камара, г-жа Даниела Анева – Управител на „Девелъп Ю” и др.

Заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Янкова посочи, че данните от Бюрата по труда за тази година са сходни с предходната. Традиционно не достигат готвачи и спасители. През изминалият период, подчерта тя, много от колегите от туристическия бранш са се възползвали от възможностите за обучение на кадри по оперативните програми в неактивния сезон. Тези възможности се запазват и с новите ОП. Г-н Ангелов сподели, че Агенцията по заетостта като най-големият обществен посредник в България се сблъсква с изискването на работодателите, служителите и работниците да живеят в същото или близко населено място. Заявените в бюрата по труда свободни работни места в туризма са 7 300, това е с 1 600 места повече от миналата година.

Представителите на регионалните служби по заетостта в Бургас и Варна подчертаха, че за всички позиции в бранш туризъм има повече регистрирани безработни в бюрата по труда от обявените свободни работни места.

Г-жа Даниела Бобева – Заместник министър-председател по икономическото развитие предложи българските посолства да популяризират възможностите за стажове и бригади в България през лятото, а също така и сред пилотните училища, които ще започнат обучение по дуалната система от тази есен да има и професионални гимназии по туризъм.

Г-жа Иванова изрази мнение от името на „Съюза на собствениците Слънчев бряг”, че по отношение на ОП и подпомагането по тях от страна на държавата – процедурите са все още тромави, има и ограничения. Много е важна програмата за поемане на пътните разходи на работниците. Тя добави и за проблема с липсата на администратори и рецепционисти, които трябва да бъдат с добра езикова подготовка и нужната квалификация. В тази връзка посочи и съответните конкретни предложения:

-         Да има задължителни практики по специалността за студентите;

-         Да наемат работници от съседни страни, както и от Украйна и Молдова при облекчени условия.

Димитър Димитров – председател на Браншова Асоциация на хотелиерите и ресторантьорите регион-Североизточна България, област Добричка сподели, че данните от бюрата по труда се разминават, защото туристическия сектор още не е назначил всички работници и след 1 месец като се окомплектоват туристическите обекти, ще има още по-голямо търсене на кадри. Председателят на БТК Стоян Лазаров подчерта, че за туристическият бранш е изключително важно да се направи анализ на кадрите от Бюрата по труда.

В резултат на всички изказвания и препоръки г-жа Бобева предложи да се помисли за съставяне на програма за активни мерки на пазара на труда за морските курорти в следните направления:

1.     Подкрепа на мобилността.

2.     Провеждане на обучения и квалификации извън сезона.

3.     Въвеждане на санкции и неустойки, ако завършилите обучения не работят по специалността.

4.     Организиране на бригади за студенти от Молдова и Украйна. 


  Назад към Новини