Архив

Членове на УС на БХРА се срещнаха с представители на Министерството на образованието и науката

22.04.2014

По инициатива на БХРА на 16 април 2014 г. членове на УС на БХРА проведоха среща с представители на Министерство на образованието и науката. На срещата присъстваха г-жа Атанаска Тенева, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Емилия Вълчовска, началник отдел „Професионално образование и обучение” към МОН, г-н Благой Рагин, председател на УС на БХРА, г-н Димитър Димитров, член на УС на БХРА и г-н Веселин Налбантов, член на УС на БХРА. 
 

 
Г-н Димитров сподели, че от две години бранша проучва защо има недостиг на кадри в туризма, около 10-15 хиляди работници и въпросът е поставен на заседание на УС на БХРА. Оказало се, че приемът в професионалните гимназии е недостатъчен. Туристическия бранш изцяло подкрепя дуалната система, но работодателските организации категорично искат намаляване на възрастовата граница, както е европейската практика. Не трябва да се губи време, а да се даде възможност на дуалната система в България. Също така браншът настоява увеличаване на часовете за практика, която да се осъществява в реална среда и участие на бизнеса в изпитните процедури и в разработването на учебния план. В тази връзка се очаква подкрепа от министерството на образованието и науката. Браншът изразява готовност да се сключат договори с професионалните гимназии по туризъм.
 
Г-н Налбантов сподели, че предвид демографския проблем в България бранша иска да се облекчи режима за наемане на работа на българи от Молдова и Украйна, както и да се направят стажантски програми за студенти през летния сезон. Също така предлага практиките на българските ученици да не се провеждат по време на училище, а това да става през месец юни и месец септември. 
 
В отговор на поставените проблеми г-жа Тенева отговори, че проблема с наемането на студенти от българската диаспора от Молдова и Украйна трябва да се отнесе към Министерството на труда и социалната политика. Сподели също така, че проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение в момента се  обсъжда в Народно събрание. Г-жа Тенева отбеляза, че туристическия бранш е на първо място в проекта за валидиране на знанията за придобиване на професионална квалификация по проекта „Нова възможност за моето бъдеще” и до момента са консултирани над 5 000 души от бранша. По отношение на дуалната система се предвижда да бъде за над 16 годишни ученици. По отношение на стажантските програми за студенти от чужбина г-жа Тенева каза, че трябва да се проучи успешната практика от САЩ и Великобритания.
 
Г-жа Вълчовска сподели, че професионалното образование е приоритет на Министерството на образованието и науката. При планирането на държавния план прием в професионалните гимназии  от особено значение са потребностите на бизнеса.
 
Работодателите могат да сключват договори с професионалните гимназии за ученическа практика на учениците, навършили 16 години и има много примери за добра практика в това отношение. 
 
Г-н Рагин предложи да се организира борса преди началото на туристическия сезон с участието на СОУ – та, професионалните гимназии, ВУЗ – те и работодатели за договаряне на стажове. 
 
Г-н Димитров каза, че мнението на бранша е, че СОУ-та не осигуряват достатъчно подготвени кадри, предвид това, че те не разполагат с база за практическо обучение.
 

 
В резултат на провелата се дискусия, участниците в срещата се обединиха около предприемането на следните дейности:
 
- да се организира туристическа борса преди началото на туристическия сезон с участието на СОУ – та, професионалните гимназии, ВУЗ-те и работодатели за договаряне на стажове и наемане на работа.
 
- да се поканят членовете на БХРА да участват на 25-26 април 2014 г. в Международен Панаир Пловдив за седми пореден път в България на НАЦИОНАЛНА КУЛИНАРНА КУПА БЪЛГАРИЯ 2014, където ще се проведе  шестата Панорама  на професионалното образование и състезанията за “Най –добър млад готвач”, „Най-добър млад хлебар-сладкар” и “Най-добър млад сервитьор“  и „Най-добър млад барман”, организирани от Министерство на образованието и науката.
 
- да се помести в сайта на БХРА в полезна информация списък с координатите на всички професионални гимназии по туризъм, който ще бъде предоставен от МОН
 
- заинтересованите от туристическия бранш да се регистрират в проекта за ученически и студентски практики, който е поместен в сайта на МОН (http://praktiki.mon.bg)
 


  Назад към Новини