Архив

Изпълнен проект на Българска туристическа камара

21.04.2012

 

Проектът на Българска туристическа камара с наименование „Доброволческа служба в туристическата анимация” по програма Младежта в действие” предвижда неформално обучение, чрез практическо участие на доброволците в организирането, подготовката и провеждането на анимационни дейности в избрани български туристически фирми и обекти в международния курортен град Банско.

Целта е доброволците да опознаят предимствата на българския зимен туризъм, а по мнение на Европейската комисия, подчертаването на предимствата на националните туристически продукти е в основата на създаването на конкурентнен и устойчив европейски туристически продукт.

Навлизането на доброволчеството в туристическата сфера беше реализирано с изпълнението на предишния проект на Българската туристическа камара на тема: Доброволческа служба в сферата на туризма (хотели, ресторанти, туристически агенции, НПО). Настоящият проект трябваше да разшири обхвата в една от най-привлекателните и важни за българския туризъм области – туристическата анимация.

Доброволците взеха участие в информационни и промоционални дейности и в провеждането на анимационни мероприятия с гости от различни страни. Това им позволи да развиват своята креативност в екипите, в които работят. Доброволческата служба в един от най-бързо развиващите се международни курорти на България – гр. Банско даде възможност на участниците в нея да имат много неформални срещи и разговори с туристи от различни националности и религии, което ги  приобщава към общата загриженост на европейското общество за противодействие на расизма, ксенофобията и антисемитизма.

В доброволческата дейност по проекта бяха приети 19 доброволци от страни, имащи трайни туристически връзки с България (Турция, Сърбия), като в критериите за селекция водещи бяха интереса и мотивацията за работа в туризма и основни езикови познания (английски, немски, френски или руски).

Конкретните резултати могат да бъдат резюмирани по следния начин:

 

1.   В проекта бяха включени общо 19 доброволеца, в т.ч. 10 от Турция и 9 от Сърбия, разпределени на две последователни групи. Общатапродължителност на доброволческата дейност беше от07.02 до 06.04.2012г., т.е. 60 дни или 2 календарни месеца.

2.   На турските доброволци беше проведено обучение преди заминаване от изпращащата организация и обучение при пристигане, проведено от НЦЕМПИ. На сръбските доброволци  беше проведено обучение преди заминаване.

3.   Доброволците бяха настанени в гр. Банско в къща за гости, а изхранването им беше организирано в местен ресторант.

4.   По време на доброволческата дейност на доброволците беше предоставена възможност активно да вземат участие в мероприятия по хотелска и спортна анимация, а също така и в други дейности в хотелиерството, като част от тяхното неформално обучение.

5.   По време на проекта доброволците имаха различни контакти с местната общност, а също така им беше организирано посещение на природни и исторически забележителности.

6.   След приключване на дейностите на всеки един от доброволците  беше издаден Youthpassсертификат и бяха блогополучно изпратени за Турция и Сърбия.

7.   На доброволците бяха раздадени информационни материалии промоционални артикули за проекта и доброволческата дейност с цел популяризирането им както в България, така и в Турция и Сърбия.   


  Назад към Новини