Архив

ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА

02.04.2012

В сила от 01.07.2012 г.
Обн. ДВ. бр.26 от 30 Март 2012г.


  Назад към Новини