Архив

Важна информация от ПРОФОН

07.03.2012

Съгласно получена информация от ползватели на ПРОФОН в гр. София са се появили лица, представящи се за сътрудници на ПРОФОН. Те изискват от собственици на заведения, хотели и магазини да заплащат в брой възнаграждения, дължими за публично изпълнение на музика.

За да се избегне измамата и злоупотребата с името на ПРОФОН, моля да имате предвид, че:

Упълномощените да преговарят за сключване на договори за заплащане на сродни права при публично изпълнение сътрудници към направление „Публично изпълнение” към ПРОФОН следва да се легитимират със служебни карти със снимки.

При посещение от лица, представящи се за сътрудници на ПРОФОН, моля да бъдат изисквани техните служебни карти. Проверка на тяхната легитимност може да бъде направена на сайта на ПРОФОН: http://prophon.org/bg/users/10

Списък на всички оторизирани сътрудници, упълномощените да преговарят за сключване на договори за заплащане на сродни права при публично изпълнение сътрудници към направление „Публично изпълнение”, образци на техните служебни карти и техните снимки са публикувани на сайта на ПРОФОН: http://prophon.org/bg/users/10

Съгласно общите условия на ПРОФОН, както и текста на всички договори за публично изпълнение, всички възнаграждения за сродни права, дължими на ПРОФОН, винаги са се заплащали единствено и само по банков път!

Ако някой ви поиска пари в брой, това със сигурност означава, че е измамник.

За да получите информация, отговор или консултация по този и всички въпроси и теми, свързани с партньорството ви с ПРОФОН, може да пишете на: manager_pp@prophon.org; expert_pp@prophon.org или да се обаждате на тел: +359 2 981 45 41; +359 2 963 27 57.


  Назад към Новини