Архив

Становище на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) по Закона за здравето и Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места

24.01.2012

В изпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, собствениците на заведения за хранене и развлечения направиха значителни инвестиции и преустроиха своите обекти, инсталираха вентилационна система, изградиха преградни стени, маркировка и т.н. По данни, събрани на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), инвестициите възлизат на около 50 млн. eвро. Това е значителна сума, особено в настоящата икономическа ситуация, когато бизнесът в цялата страна изпитва затруднения.

След обстойно проучване и направени анализи на ефекта от въвеждане на изискванията за обособени места за пушене в закрити обществени заведения, стигнахме до изводите, че въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене в заведенията от развлекателния сектор ще задълбочи финансовите ни проблеми. В настоящите условия на икономическа криза нашият сектор е изключително затруднен, оборотите ни намаляват значително и все повече хора, заети в тази сфера губят работните си места. През тази година наблюдаваме изключително слаб зимен сезон и индикациите за предстоящия летен сезон не са оптимистични.

Предвид кризата Холандия например вече преразглежда тази пълна забрана и обмисля облекчаване на режима. Франция по същите причини в момента преразглежда забраната. Основният аргумент за преразглеждане на регулацията е затрудненията, които изпитват заведенията от развлекателния сектор след налагане на забраната и в подкрепа на това са думите на Министъра на здравеопазването, благосъстоянието и спорта на Холандия г-жа Едит Схиперс, която казва, че правителството “е отишло твърде далеч в налагането на правила срещу пушенето”.

След направено проучване от CR Consulting в Обединеното Кралство за 48 месеца след налагане на забраната, броят на заведенията в Шотландия е намалял вече с 11.1%, а в Ирландия – с 11%. Друго проучване, направено през 2011 г. от GfK в Испания сочи, че голяма част от собствениците на барове установяват намаляване на оборотите си с повече от 30% след влизане в сила на забраната за тютюнопушене. В резултат на това 5% от собствениците са склонни да затворят своя бизнес. Също така, белгийският Съюз на независимите професионалисти (NSZ) съобщи наскоро за тяхно проучване за ефекта от забраната за пушене в заведенията в Белгия. За 6 месеца от въвеждане на забраната на 1 юли 2011 г. в страната са затворили повече от 2 000 заведения. Това е с 40% повече от затворилите заведения за същия период през предходната година, когато не е имало такава забрана.

От името на членовете на БХРА, бих желал да изразя нашето притеснение относно невъзможността ни да възвърнем значителните инвестиции, които сме вложили за спазване на изискванията на настоящата регулация в краткия период от нейното въвеждане. Също така, изразяваме нашите опасения относно запазването на броя на работните места в нашия сектор. Предвид всичко гореизложено предлагаме да се запази сега действащия Закон за здравето и Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.


  Назад към Новини