Архив

Световния ден на туризма 2011 се провежда под надслов Туризъм –свързване на културите

27.09.2011

Уважаеми колеги, честит празник!

Да си пожелаем здраве, лично щастие и професионални успехи. Използвам приятния повод да се поздравим за общите ни усилия в реализацията на идеите ни и отстояване на професионалните ни интереси. Надявам се инициативите ни да донесат добри резултати и удовлетворение от добре свършена работа.

Благой Рагин, председател на БХРА

Тази година мотото на Световния ден на туризма е Туризъм – свързване на културите. Празника е посветен на ролята на туризма в свръзването на културите на света чрез пътуване, премахване на бариерите между различните култури, насърчаване на толерантността, уважение и взаимно разбиране. В своето официално обръщение г-н Талеб Рифай – Генерален секретар на Световната туристическа организация подчертава, че откриването на нови обичаи и посещението на културни обекти са станали водеща мотивация за пътуване и като резултат, са основен източник на приходи и създаване на работни места, особено за развиващите се страни. Приходите от туризъм често се насочват към опазване на тези обекти и съживяване на културите. Туризмът е икономически сектор, въз основа на човешкото взаимодействие, обмен и диалог.


  Назад към Новини