Архив

Съобщение от ПРОФОН и МУЗИКАУТОР, относно дейността на организацията ЕАЗИПА.

12.08.2011

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАЩИТЕНИЯ МУЗИКАЛЕН РЕПЕРТОАР ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ДВЕТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ДРУЖЕСТВА ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА - МУЗИКАУТОР И ПРОФОН:

До всички радио- и телевизионни оператори, онлайн радиостанции и телевизии и препредаващи организации, ресторантьори и хотелиери, собственици и управители на търговски обекти, спортни съоръжения, места за настаняване и развлечение, озвучени транспортни средства и други обекти, извършващи публично изпълнение на музика.

Уважаеми ползватели на защитено музикално съдържание и партньори,

Вече трета година в сектора на колективно управление на права в България действа организация, регистрирана по реда на предходната редакция на чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) като организация за колективно управление на права, под наименованието Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА).

Без да коментираме представителната власт и административния капацитет на тази организация да осъществява сложната и обществено отговорна функция по събирането, разпределянето и изплащането към правоносители на събраните възнаграждения за различни видове използване на защитено музикално съдържание, Ви информираме за следното:

  1. С писмо от 29.09.2008 г., МУЗИКАУТОР е отправил изрична забрана до ЕАЗИПА да представлява правоносителите, отстъпили своите авторски права за колективно управление на МУЗИКАУТОР, в договорните отношения с ползвателите на защитено съдържание, както и съответно да събира и разпределя възнаграждения за използване на репертоар от името на правоносителите, отстъпили правата си за колективно управление на МУЗИКАУТОР.
  2. С нотариална покана от 08.07.2008 ПРОФОН е отправил изрична забрана до ЕАЗИПА да представлява правоносителите, отстъпили своите сродни на авторското права за колективно управление на ПРОФОН, в договорните отношения с ползвателите на защитено съдържание, както и съответно да събира и разпределя възнаграждения за използване на репертоар от името на правоносителите, отстъпили правата си за колективно управление на ПРОФОН.

НА ПРАКТИКА ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВСЕКИ ПОЛЗВАТЕЛ, СКЛЮЧИЛ ДОГОВОР С ЕАЗИПА ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА, РЕАЛНО НЕ ПОЛУЧАВА ПРАВО ДА ИЗЛЪЧВА И ИЗПОЛЗВА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН МУЗИКАЛНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ ОТ ЗАЩИТЕНИТЕ КАТАЛОЗИ НА МУЗИКАУТОР И ПРОФОН.

МУЗИКАУТОР представлява и лицензира почти целия световен каталог от музикални произведения, както и произведенията на над 2300 български композитори, текстописци, автори на музикален аранжимент и музикални издатели. Няма друго дружество в България, което да лицензира авторски музикален репертоар в подобен обем. (справка: www.musicautor.org)

ПРОФОН – представлява и лицензира звукозаписите и видеозаписите на най-големите световни музикални компании – Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group и EMI Music, както и на над 25 000 независими чужди продуценти сред които Edel, XL Recordings, ToCo International, Cat Music, Roton, Heaven Music и много други. Дружеството представлява и интересите на почти всички чужди артисти-изпълнители. В него членуват и най-популярните български артисти и продуценти. (справка: www.prophon.org).

В същото време няма никаква публично достъпна информация относно репертоара, който представлява ЕАЗИПА, нито каквато и да е прозрачност в нейните организационни принципи, правила за събиране и разпределение на възнаграждения за правоносители, финансови практики и счетоводна отчетност (справка: http://eazipa.com/)

Всички ползватели на музика трябва да знаят, че подписвайки договор с ЕАЗИПА:

  1. Попадат под ударите на закона, ако без разрешението на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН използват чуждестранна музика, както и музиката на най-популярните български композитори, певци и музиканти, представлявани от МУЗИКАУТОР и ПРОФОН, като: Лили Иванова, Васил Найденов, Георги Христов, Емил Димитров, Маргарита Хранова, ФСБ, Румънеца и Енчев, Мария Илиева, Тома, Нора, Поли Генова, Елица и Стунджи, целия фонд на Българското Национално Радио, Балкантон, Дийп Зоун Проджект, Б.Т.Р., Марияна Попова, Кирил Маричков, Щурците, Калин Вельов, Нина Николина, Любо Киров, Орлин Павлов, Дони и Нети, Орлин Горанов, Милена Славова, Панайот Панайотов, Д2, Руши Видинлиев, Ваня Щерева, Александър Петров, Митко Щерев, Живко Колев, Ясен Козев, Мага и мн. др. В този случай, те рискуват да бъдат глобени между 2 000 лева и 20 000 лева при първо нарушение и между 3 000 и 30 000 лева при второ нарушение.
  2. Продължават да бъдат изправени пред задължението, предвидено по закон, да заплатят дължимите възнаграждения съобразно тарифите на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН, за да уредят правото за използване на огромния каталог от музикални произведения и записи на тези две сдружения. Напомняме, че съгласно ЗАПСП единствено и само Министерство на културата има право да извършва проверки и да налага санкции на нарушителите чрез Инспектората към дирекция „Авторско право и сродни права.

Отбелязваме, че едно от най-съществените изисквания на Закона за авторското и сродните му права, въведено в края на м. март т.г. предполага при задължителната пререгистрация на дружествата за колективно управление на права същите да са осъществявали реална и законосъобразна дейност по събиране, разпределяне и изплащане на възнаграждения към правоносителите в периода след 01.01.2005 г.

Публично достъпна информация е фактът, че само през 2010 г. МУЗИКАУТОР разпредели 4.5 млн. лв., а ПРОФОН – 5.5. млн. лв. за правоносителите. Само за 2010 г. МУЗИКАУТОР е внесъл в Националната агенция по приходите (НАП) над 734 000 лв., а ПРОФОН – близо 400 000 лв.

В същото време липсва каквато и да е публична информация за ползвателите относно практиките за колективно управление на права на ЕАЗИПА и репертоара, правата за чието използване се уреждат посредством това сдружение. Не е налице каквато и да било финансова прозрачност и отчетност при работата на организацията, като липсват данни за разпределени и изплатени суми към правоносители, чийто репертоар те лицензират.

В тази връзка, г-н Ценко Минкин, председател на УС на МУЗИКАУТОР, отбеляза:

„Напоследък се заговори повече за задължението да се уреждат правата на музиката ползвана в бизнеса, промени се законът, като се вдигнаха драстично глобите, зачестиха проверките на Министерство на културата по търговските и туристически обекти, МУЗИКАУТОР и ПРОФОН сключиха рамкови споразумения с най-голямата туристическа браншова организация в България - Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Ако, възползвайки се от тази ситуация ЕАЗИПА извършва дейност без ясно и коректно да обяснява какъв репертоар представлява, това може да навреди на ползвателите. Стар принцип, е че който плаща зле, плаща два пъти. Тъжно е, че зад ЕАЗИПА стоят също творци, които с действията си могат да накърнят интересите на своите колеги и да бламират процеса на регламентиране ползването на легална музика в сектора."

„Считаме, че е налице едно недобросъвестно пазарно поведение от страна на ЕАЗИПА - особено по отношение на ползвателите в сферата на публичното изпълнение на музика, които на практика не са наясно за обема на отстъпените им права. Загуби търпят и реалните правоносители, чиято музика се използва активно в хотели и заведения, като същите са изправени пред непреодолими трудности да получат полагаемите им се възнаграждения. С това поведение, ЕАЗИПА дискредитира колективното управление на права в България и дейността на дружествата, които прилагат европейските практики повече от десет години и възпрепятства справедливото възмездяване на труда на композитори, текстописци, музикални издатели, артисти-изпълнители и продуценти”, коментира г-жа Ина Килева, изпълнителен директор на ПРОФОН.

МУЗИКАУТОР и ПРОФОН


  Назад към Новини