1

Индивидуални членове

Балнеохотел „Терма Палас”

с. Кранево, ул. „Приморска” № 25


В.с. „Свети Тома”

Обл. Бургас, Общ. Созопол


Лоби бар в хотел „Терра Европа”

гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” 13


ресторант "Терес"

гр. Казанлък, ул. „Л. Кабакчиев” № 16


Ресторант-градина "Табиет"

Бул. “Джеймс Баучер” 76 “бивш хотел Орбита”


Хотел "Теодора Палас"

гр. Русе, бул."България" №133


Хотел "Търново"

ул. “Марно поле” 25, гр. Велико Търново


хотел "Терес"

гр. Казанлък, ул. “Л. Кабакчиев” 16


ХОТЕЛ THERMA VITAE (ТЕРМА ВИТА)

с.Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград


Хотел „Таганрог“

гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1


Хотел „Терра Европа”

гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” 13


Хотел „Трите делфина”

гр. Варна 9000, ул. „Габрово“ № 27


Хотел „Троян Плаза”

Гр. Троян, ул. „П. Р. Славейков” № 54