1

Вили “Иглика”

Член на БХРА

2010 Боровец
+359 (7128 ) 2308
+359 (7128 ) 2429
binvest@abv.bg
www.boroinvest.com