1

Хотел „Идол“

Член на БХРА

гр. Търговище, ул. „П. Р. Славейков“ № 27
0601 57 777
0601 98 208
hotelidol@abv.bg
www.hotel-idol.com