1

Хотел “Айвън”

Член на БХРА

гр. Чепеларе ул. "Прогрес" № 6
+ 359 877 56 55 37
+ 359 (3051) 2113
hotel_ivan@abv.bg
www.hotel-ivan.eu