1

Хотел „Акорд”

Член на БХРА

бул. „Вл. Вазов” № 17, гр. София
(02) 947 77 77; мобилен: 0899 13 44 74;
(02) 945 73 72
office@hotel-accord.com; restaurant@hotel-accord.com; manager@hotel-accord.com