1

Семеен хотел „Аджев хан”

Член на БХРА

„Стефан Стамболов” № 51, гр. Сандански
+ 359 746 3 11 40; Mob. +359 887 60 70 80
+359 746 3 19 77
info@adjevhan.com , reservation@adjevhan.com
www.adjevhan.com