Состав СУ, КС И ИБ

Председател

Георги Щерев – Председател на УС на БХРА

Изпълнително бюро

1. Георги Георгиев Щерев - Председател
2. Бранимир Миланов Иванов - Зам.председател
3. Атанас Енев Димитров - Зам.председател
4. Малин Иванов Бистрин - Зам.председател
5. Веселин Георгиев Налбантов - Зам.председател
6. Златко Танев Златанов - Зам.председател
7. Еню Атанасов Енев - Зам.председател

Управителен съвет

№ по ред

Име / Наименование

ЕГН / ЕИК

Законен представител

Избран представител в Управителния съвет

1

„Истърн юръп консултинг енд онлайн“ ЕООД

175144880

Бранимир Миланов Иванов

Бранимир Миланов Иванов

2

Сдружение „Браншова асоциация на ресторантьорите – София”

175716107

Атанас Енев Димитров

Атанас Енев Димитров

3

„Интер ресторант - Янакиев стил“ ЕООД

125513887

Тодор Йорданов Янакиев

Тодор Йорданов Янакиев

4

„Браншова асоциация на ресторантьорите и хотелиерите – Кърджали”

176200271

Николай Василев Делчев

Иван Василев Делчев

5

„Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите”

103657372

Павлин Петров Косев

Павлин Петров Косев

6

„Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в град Русе”

117538499

 

Красимир Тодоров Иванчев

Красимир Тодоров Иванчев

7

Сдружение „Съюз на туристическия бизнес“ – Банско

101085702

Малин Иванов Бистрин

Малин Иванов Бистрин

8

„Сдружение на хотелиери и ресторантьори - Велинград и Западни Родопи”

112577345

Златко Танев Златанов

Златко Танев Златанов

9

Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите - Сандански

101638081

Илия Кирилов Пасков

Илия Кирилов Пасков

10

„Албена“ АД

834025872

Красимир Веселинов Станев

Маргита Петрова Тодорова

11

Шуменска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите

176089999

Десислава Иванова Иванова

Десислава Иванова Иванова

12

БХРА - Велико Търново

 

176458542

Петър Христов Стефанов

Петър Христов Стефанов

13

Сдружение на ресторантьорите и хотелиерите – Тракия

115834688

Еню Атанасов Енев

Еню Атанасов Енев

14

„Иса Инженеринг” ЕООД

 

130389551

Румен Стоилов Асенов

Румен Стоилов Асенов

15

„Жасмин 2001“ ООД

130544877

Благой Момчилов Рагин

Виолета Крумова Рагина

Благой Момчилов Рагин

16

Съюз на хотелиерите –

К.К. Златни пясъци

103677624

Георги Георгиев Щерев

Георги Георгиев Щерев

17

Сдружение „Клуб на хотелиера – Несебър”

177242483

Радостин Димов Дачев

Веселин Георгиев Налбантов

18

„Пампорово“ АД

830166943

Мариян Веселинов Беляков

Мариян Веселинов Беляков

19

„Хепи” ЕАД

103924544

Орлин Иванов Попов

Теодора Иванова Попова

Орлин Иванов Попов

Теодора Иванова Попова

20

„Риба Комерс” ООД

 

812117186

Димитър Христов Шавов

Димитър Христов Шавов

21

Сдружение на хотели и ресторанти – Поморие

176475659

Георги Атанасов Тръпков

Георги Атанасов Тръпков

22

„Еврохотелс” ЕАД

 

130035983

Иван Петков Петков

Иван Петков Петков

23

Георги Георгиев Щерев

 

 

Георги Георгиев Щерев

Георги Георгиев Щерев

 

Контролен съвет

 

№ по ред

 

Име / Наименование

ЕГН / ЕИК

Законен представител

Избран представител в Контролния

съвет

1

„Б Спорт“ ЕООД

205575284

Светослав Красимиров Кисьов

Борислав Боранов Хаджиев – Председател на КС

2

„МД Туризъм и сигурност“ ЕООД

202581459

Милан Димитров Дичев

Милан Димитров Дичев

3

ЕТ „Ягода-88 - Райна Александрова”

121255756

Райна Антова Александрова

Иван Александров

 

Съветници

Милен Райков
Мария Панова
Георги Николчев