3

ХОТЕЛ THERMA VITAE (ТЕРМА ВИТА)

Член на БХРА

с.Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград
+359 75 233 182, +359 879 233 182
office@thermavitae.bg
www.thermavitae.bg