3

Хотел „Галерия Графит”

Член на БХРА

бул. „Княз Борис І” № 65, Гр. Варна
052 / 989 900
052 / 989 902
reservations@graffithotel.com