3

Хотел "Сити Авеню"

Член на БХРА

Sofia, 49 Osogovo Str.
+359 (0) 2 4715000
+359 (0) 2 482 997
marketing@hotelcityavenue.com
www.hotelcityavenue.com