3

хотел "Терес"

Член на БХРА

гр. Казанлък, ул. “Л. Кабакчиев” 16
+ 359 431 642 72; Моб.: + 359 885 282 527
+359 431 642 72
info@hotelteres.com
info@hotelteres.com