3

Хотел "България"

Член на БХРА

Гр. Петрич; ул. "Цар Борис III" №21
0745/2 22 33; GSM:0884 330 907
60133
belatour@mail.bg