3

Хотел "Елеганза"

Член на БХРА

"Симеоново", ул."Български апокриф"("65") №2, гр. София
0896 645 973
02/483 13 55
hoteleleganza@abv.bg
www.hoteleleganza.com