3

Хотел "Търново"

Член на БХРА

ул. “Марно поле” 25, гр. Велико Търново
00359 (0) 62/65 11 99, 59 04 61; мобилен: 00359 (0) 894 605 248
00359 (0) 62/59 15 98
reservations@hoteltarnovo.com
www.hoteltarnovo.com