3

хотел "Фенерите"

Член на БХРА

с. Кметовци, община Габрово
067193/470; GSM: 0888 383 125
067193/267
fenerite@gmk.bg
www.fenerite.bg