3

Хотел "ДАЛАС Бизнес Клуб"

Член на БХРА

М-ст "Свети Никола" №33
+359 52 300 039, +359 52 300 034
+359 52 301 122
dallas-bc@mbox.contact.bg
www.dallas-bc.bg