Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
13.11.2008

Европейският туристически бизнес призовава към мораториум на някои европейски законодателни инициативи

В Прага се проведе 58-а Генерална асамблея на Европейската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (HOTREC)


На проведената в Прага от 6 до 8 ноември т.г. 58-та Генерална асамблея на Европейската хотелиерска и ресторантьорска асоциация участваха представители на 25 европейски държави. Те обсъдиха предизвикателствата и заплахите пред европейския хотелиерски бизнес в условията на големите икономически проблеми. От името на HOTREC и всички негови членове, президентът г-н Бернд Гайер призова към мораториум на някои европейски законодателни инициативи. Какви бяха най-важните дискутирани теми и проблеми в Прага? Колегите от HOTREC предоставиха специално за сайта на БХРА – www.bhra-bg.org най-важните въпроси и коментари, свързани с тяхното решаване, особено в условията на финансовата криза и икономическите проблеми в Европа.

Натискът с цел да се развива стандартизиран туризъм трябва да бъде намален. По-настоящем европейската хотелиерска индустрия е притискана от определено развитие на европейските политики. Сега е особено важно туристически бизнес да има повече свобода, защото мобилизацията на неговия пълен капацитет е необходима, за да посрещне предстоящ икономически спад.

Тромавото и неприемливо предложение на Европейската комисия, налагащо изисквания за етикитиране на храни за ресторанти трябва да бъде отхвърлено. Трябва да бъде позволено гъвкаво прилагане на принципите на HACCP по отношение на малкия бизнес. Туристическата индустрия се бори срещу трудностите, които посреща при обсъждането на намаляването на ДДС при ресторантьорските услуги.

Икономическите вълнения

Финансовата криза и икономическите проблеми се отразяват върху хотелиерския бизнес, както и върху другите видове икономическа дейност. Като резултат, много инвестиционни проекти са били спряни или отложени при положение, че секторът отбелязва остро намаление на търсене. Боб Коттон, изпълнителен директор на Британската асоциация на хотелиерите, обърна внимание, че текущите икономически обстоятелства създават най-лошите условия за индустрията от 1990 година насам.

В този контекст, участниците на Генералната асамблея призовават за незабавна пауза в законодателната активност на ЕС, която спира и ограничава туристическия бизнес, но в същото време за подкрепа на всички практики и инициативи за сектора. За индустрията, която се състои на 99 процента от малки предприятия и осигурява 9 млн. работни места, европейските институции трябва да предоставят благоприятна политическа среда, вместо да въвеждат допълнителни ограничения.

По-добра регулация

Участниците в ансамблеята подчертават, че европейските институции трябва да се придържат към принципа на „по-добра” регулация, който те декларират, но изглежда че не могат да прилагат подходящо. Фрапантен пример за това е предложението за етикитиране на храни за ресторанти, при положение, че „нямаше нито едно изследване, което да отговори на въпроса, колко ще струва тази мярка”. Друг пример за такъв неудачен опит за прилагане на принципа на „по-добра” регулация е консултацията, организирана от дирекция SANCO във връзка с инициативата за пространството без пушачи, която може да доведе до препоръка на Съвета, докато консултацията е организирана паралелно с прилагането на решение за разрешаване на пушене на работно място. Това дублиране на инициативите на Европейската комисия създава само конфузии и нови тежести за хотелиерския бизнес.

ДДС

Европейският хотелиерски бизнес разчита на бързо приемане на директива, позволяваща намаляването на ставките на ДДС за ресторанти с цел адекватно посрещане на неочаквани предизвикателства. Обаче г-н Александър Видоу, директор на косвено данъчно облагане към дирекцията за данъчно облагане в Европейската комисия потвърди, че възгледите на Съвета са все още много различни. Затова националните асоциации, членове на HOTREC се опасяват, че индустрията ще остане без този инструмент при посрещане на намаляването на покупателната способност на населението.

Етикитиране на храни

Участниците потвърждават съмненията, изразени от г-н Луджер Фишер, съветник към UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) доколко е осъществимо и уместно предложението на Европейската комисия да въведе изисквания за етикитиране на храните, които не подлежат на пакетиране. Ако бъде приета, тази нова мярка не само ще доведе до загуби в билиони евро за туристическата индустрия, но и също така ще бъде невъзможна за прилагане от малки ресторанти.

Все още потребителите рядко питат за такава детайлна информация, която могат да получат от работния персонал при поискване. Това предложение напълно противоречи на мотото на ЕС за „по-добро законодателство” и съдържа голям риск за малките ресторанти, които ще трябва да стандартизират менюта си или да загубят бизнеса си.

Платежни карти

Г-н Хавиер Дюрие, Генерален секретар на EuroCommerce, подчертава в презентацията си, че MasterCard може да се опита да заобиколи текущото антитръстово решение за многостранна размяна на такси, докато банките не могат да минат през отчетените резултати на търговци, произтичащи от това решение. Това бе потвърдено от участниците, които приветстваха речта на г-н Дюрие и неговия призив за бдителност над поведението, което сериозно влияе върху индустрията по време на икономическата криза.

Здравни въпроси

Участниците в Генералната асамблея поставиха въпроси заедно с г-н Дюрие към настоящото желание на Дирекция SANCO на Европейската комисия да прехвърли тежестта на потребителското образование от публични институции върху бизнеса, понеже не е мястото и ролята на предприемачите да обучава гражданите за рисковете, свързани със здраве, които произтичат от тяхното персонално поведение.

Пожарна безопасност

Темата беше активно дискутирана, докато Европейския парламент притиска Европейската комисия да регулира въпроса на европейско ниво. Участниците подчертаха, че добавяне на допълнителна регулация от ЕС, освен наличната национална, регионална, локална, ще доведе само до допълнителни трудности, без да се увеличи сигурността. Като отговорна институция, HOTREC въпреки това се съгласи да изработи Харта за пожарната безопасност на хотелите в Европа, съпроводена от методология за пожарната безопасност.

Предполага се, че тези инструменти, че ще подпомагат хотелите в цяла Европа с цел да увеличат нивото на безопасност, независимо от това, какво е националното или локалното законодателство в дадено място. Това е ясно доказателство, че хотелиерската индустрия се ангажира да предоставя безопасни услуги на клиентите си, без за постиганетона тези цели да се разчита на допълнително отегчаващо законодателство.

Законодателен акт за малкия бизнес

На асамблеята Клаус-Хайнер Лехне (Германия, EPP-ED) представи последното развитие във връзка със законодателния акт за малкия бизнес и статут на европейската частна компания.

Сайтове за прегледи на хотели

Полагайки усилията да улесни работата на компаниите в новата web среда, HOTREC започна диалог със прегледаните web сайтове на хотели с публикации от 10-те принципа от миналата година. Петте най-големи сайтове за преглед на хотели са приели да обсъдят тези 10 принципа на специален семинар.

Избори

По време на 58-та Генерална асамблея се проведоха изборите на нов президент, вицепрезидент, касиер и частична смяна на изпълнителния комитет. Новоизбраните лица: президент - Kent Nyström (Швеция); вицепрезидент - Joan Gaspart (Испания); касиер: Susanne Kraus-Winkler (Австрия) и членовете от Франция, Холандия, Унгария и Литва, ще започнат работа през новата 2009 г. Г-н Бернд Гайер, участвал в работата на HOTREC от неговото основаване през 1979 г., чийто мандат като президент на HOTREC изтича в края на тази година, получава титлата Почетен президент като награда за неговите дългогодишни заслуги в полза на туристическата индустрия.Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.