Състав на УС, КС и ИБ

Списък с имената и заеманите длъжности на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация:

Състав на Управителния съвет на БХРА

 1. Атанас Димитров -Председател на УС на БХРА
 2. Бранимир Миланов – Председател на УС на БХРА
 3. Георги Щерев – Председател на УС на БХРА
 4. Веселин Налбантов – заместник-председател на УС на БХРА
 5. Десислава Иванова – заместник-председател на УС на БХРА
 6. Еню Енев – заместник-председател на УС на БХРА
 7. Златко Златанов – заместник-председател на УС на БХРА
 8. Малин Бистрин – заместник-председател на УС на БХРА
 9. Румен Калайджиев – заместник-председател на УС на БХРА
 10. Благой Рагин – член на УС на БХРА и почетен председател
 11. Елена Иванова – член на УС на БХРА
 12. Маргита Тодорова - член на УС на БХРА
 13. Катя Тодорова- член на УС на БХРА
 14. Людмила Ненкова член на УС на БХРА
 15. Златинка Трифонова – член на УС на БХРА
 16. Павел Найденов – член на УС на БХРА
 17. Иван Макрелов- член на УС на БХРА
 18. Николай Делчев - член на УС на БХРА
 19. Павлин Косев - член на УС на БХРА
 20. Иван Александров - член на УС на БХРА
 21. Тодор Янакиев - член на УС на БХРА
 22. Георги Пампоров - член на УС на БХРА
 23. Орлин Попов –член на УС на БХРА
 24. Пламен Хутов - член на УС на БХРА
 25. Здравка Бърдарова – член на УС на БХРА
 26. Даря Заричинова – член на УС на БХРА
 27. Илия Пасков – член на УС на БХРА
 28. Георги Николов – член на УС на БХРА
 29. Димитър Димитров – член на УС на БХРА
 30. Костадинка Василева – член на УС на БХРА
 31. Галина Тодорова – член на УС на БХРА
 32. Румен Асенов – член на УС на БХРА
 33. Пламен Копчев – член на УС на БХРА
 34. Георги Цурев – член на УС на БХРА
 35. Арбен Караджа – член на УС на БХРА
 36. Мартина Врагова – член на УС на БХРА
 37. Георги Тръпков – член на УС на БХРА
 38. Мариян Беляков – член на УС на БХРА
 39. Румен Стоилов – член на УС на БХРА
 40. Красимир Иванчев – член на УС на БХРА
 41. Иван Михалев – член на УС на БХРА

Членове на Контролния съвет на БХРА

 1. Мара Дойчинова – Председател на Контролния съвет на БХРА
 2. Борислав Хаджиев – член на КС на БХРА
 3. Слава Каличкова – член на КС на БХРА
 4. Иван Пачеджиев – член на КС на БХРА
 5. Марин Хаджиев – член на КС на БХРА

Състав на Изпълнителното бюро на БХРА

 1. Атанас Димитров - Председател на УС на БХРА
 2. Бранимир Миланов - Председател на УС на БХРА
 3. Георги Щерев - Председател на УС на БХРА
 4. Златко Златанов - Заместник-председател на УС на БХРА
 5. Малин Бистрин - Заместник-председател на УС на БХРА
 6. Веселин Налбантов - Заместник-председател на УС на БХРА
 7. Румен Калайджиев - Заместник-председател на УС на БХРА
 8. Десислава Иванова - Заместник-председател на УС на БХРА
 9. Еню Енев - Заместник-председател на УС на БХРА