Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
30.10.2006

РЕШЕНИЕ № 725 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА РЕЖИМА НА ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


В сила от 27.10.2006 г.
Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Гражданите на държавите - членки на Европейския съюз, на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария могат да влизат, пребивават и преминават транзит през територията на Република България и с валидни лични карти за период 90 дни в рамките на 6 месеца считано от датата на първото влизане без каквито и да е други формалности.

2. Министърът на външните работи да уведоми по дипломатически път съответните държави за решението по т. 1.

3. Решението се приема на основание чл. 5, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 15 и 87 от 2004 г. и бр. 2 от 2006 г.).

4. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.