Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
06.04.2016

Покана за Общо събрание на членовете на БХРА


Управителният съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе в гр. София, на 11.05.2016 г. от 14.00 часа в "Гранд Хотел София” /гр. София, ул. „Гурко” № 1/, при следния дневен ред: 
 
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2015 г.;
2. Доклад на Контролния съвет за дейността му през 2015 г.;
3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия мандат. 
4. Приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението;
5. Избор на ръководни органи на сдружението – Председател, УС и КС. 
6. Разни.
 
Членовете на сдружението се легитимират за участие в събранието с лична карта - за физическите лица или актуално съдебно удостоверение на съответното юридическо лице, чийто представител се легитимира с лична карта. В случай на представителство - пълномощното на представителя следва да бъде изрично, като съдържа дневния ред на събранието и начина на гласуване по него.  
Общото събрание се счита законно, ако в обявения час присъстват повече от половината от редовните членове на сдружението с право на глас. При липса на кворум в определения час, събранието се отлага за един час по - късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото членове се явят.
Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на сдружението в гр. София, ул. „Триадица” 5Б, ет. 1.
 


Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.