Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
25.10.2013

Становище на БХРА, относно проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето


Членове на БХРА от София, Русе, Шумен, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Монтана, Перник, Велико Търново и Ямбол, участваха в обсъждането в Народно събрание на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-66, внесен от Спас Панчев и група народни представители, по покана на Комисията по икономическата политика и туризъм и на Комисия по здравеопазването в Народно събрание. Представителите на БХРА внесоха становище по Законопроекта и подкрепиха предложените изменения и допълнения.

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

 

Относно: проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

 

Уважаеми г-да народни представители,

В качеството на браншова организация, с настоящото становище Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация изразява позицията си относно предложеният от депутатите Спас Панчев, Димитър Дъбов, Димчо Михалевски, Мартин Захариев, Добрин Данев, Атанас Мерджанов, Корнелия Нинова, Татяна Буруджиева и Тодор Радулов проект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация подкрепя изцяло предложените изменения и допълнения, като ги приема за изцяло отговарящи на логиката на обществените отношения по отношение на опазване на здравето, икономическите взаимоотношения и намирането на адекватно законодателно решение. БХРА не е организация, която стои единствено в защита на бизнес интересите на своите членове. Като организация с авторитет и изградила се в една бурна история на нашето съвремие, доказваме, че можем правилно да определяме проблемите, които стоят пред нас, да анализираме и да намираме и предлагаме работещи решения.

Когато се акцентира върху мерки с ефект върху здравето на хората в обществото ни, ние сме длъжни, като представители на бизнес, който е засегнат от този проблем, да съдействаме за адекватното му решаване. Затова от самото начало на всички дискусии от последните години, в различни формати, ние винаги заемаме единна позиция и я изразяваме категорично. И тази позиция е не в директна реакция против едно или друго законодателно решение, а позиция на предлагане на логично и работещо решение. Поради тази причина, ние не търсихме законодателно лоби или някакво особено представителство, а давахме винаги гласност на нашето мнение, с надеждата да бъдат чути разумните ни доводи и да дадем нашия принос към това правилно да бъде дадена законодателна рамка на отношения, които рефлектират пряко върху толкова важни за обществото ни въпроси, като здравето и икономическата сфера на бизнес от национално значение, като хотелиерството и ресторантьорството.

Затова положихме всички усилия, за да бъде това наше мнение чуто и отразено без оглед на партийна или политическа пристрастност. Защото, убедени сме, въпроси като опазването на здравето и правилната законодателна рамка на икономическите отношения, така че да не ги затруднява, а да ги насърчава, са въпроси, които категорично трябва да стоят над политически или партийни интереси. По тази причина, в предложеният закон за изменение и допълнение на Закона за здравето и в частност в предложените текстове, обект на изменение и предложените нови допълнени такива, намираме отражение на нормалната логика на тези така важни за обществото ни отношения.

Чрез създаваната с проекта нова ал. 4 към чл. 10а от проекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, се създава ред за използване и насочване на ефективно събирани и понастоящем средства по регламентиран от закона контрол, към дейности с пряк ефект върху ограничаване на тютюнопушенето. Тази мярка е израз на адекватно законодателно решение, че борбата срещу тютюнопушенето, като дейност безспорно доказана, като увреждаща здравето, следва да започне от мерки за неговото ограничаване като процес, а не от мерки, които нелогично и неработещо се опитват да го пресекат в последствие, когато вече съществува и се е развило като обществен проблем. Нещо повече, с тази разпоредба, вносителите дават решение на законодателя и на важния въпрос за финансиране на активната работа по ограничаване на тютюнопушенето.

Чрез създаването на нов чл. 36а от проекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, вносителите дават възможност на законодателя да покаже най-накрая желанието и способността си да определя видовете стопански субекти, правилно да ги дефинира и да създава адекватна рамка съобразно дейността им. Не само това, дори се създава уведомителен режим, за който е предвиден и ефективен контрол.

Чрез изменението и допълването на чл. 56 от проекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, вносителите дават възможност на законодателя изцяло да приеме модерна и адекватна позиция, изразена чрез специалната регулация за изрично определените случаи на допускане тютюнопушенето в определените от закона случаи и места при прилагане на специалните изисквания за това. Чрез създаването на нова алинея 4 към чл.56, законодателят категорично ще може да изрази становището си по отношение опазване здравето на лицата до 18 годишна възраст.

Изразяваме изцяло подкрепата си към императивните норми на законопроекта, предложени в чл. 56б и чл.56в, както и във вложените в тях ясни диференциации по отношение на обектите и задълженията на собствениците им. Същата подкрепа изразяваме и по отношение на предложените санкционни норми на чл. 211а и чл. 218а.

В заключение бихме искали да изразим крайното си становище, че предложената законодателна промяна би дала правна основа за прилагане на обосновани и адекватни правила по ефективното регулиране на икономическите взаимоотношения в плана на общите дейности от значение за обществото ни – ограничаване на тютюнопушенето с цел пряк ефект върху опазване на здравето на всички ни. Всички хотелиери, стопанисващи обекти от една до пет звезди, подкрепят своите колеги от градските заведения, но предлагат забраната за тютюнопушене в местата за настаняване и подслон да остане.Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.