Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

 

Чл. 4 /1/ Членството в БХРА е доброволно.

/2/ Членовете на БХРА биват - редовни, асоциирани и почетни.

/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г. и от 04.12.2012 г./ Редовните членове на Асоциацията могат да бъдат:

/а/ юридически лица /всички изброени в Част Втора, Дял Втори от ТЗ и сдруженията с нестопанска цел, съгласно ЗЮЛНЦ/, както и еднолични търговци (ЕТ) /съгласно Част Втора, Дял Първи от ТЗ/ - притежаващи в Република България средства за подслон, места за настаняване и/или заведения за хранене и/или атракции, които споделят целите на Асоциацията, приемат нейния Устав и се съгласяват да изпълняват задълженията, регламентирани в него.

/б/ местни и чуждестранни хотелски вериги /юридически лица/, регистрирани в Република България, които споделят целите на Асоциацията, и приемат нейният Устав.

/в/ регионални туристически сдружения на хотелиерския и ресторантьорския бранш, регистрирани като юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/г/ / нов, приет с реш. на ОС от 04.10.2017 г. нов, приет с реш. на ОС от 04.10.2017 г./ Редовни членове могат да бъдат и: физически лица; туристически сдружения и организации; организации на местното самоуправление; държавни и общински организации; български и чуждестранни съюзи, представителства, обединения, асоциации, съсловни организации и др. подобни, както и които имат сходен или обслужващ бизнеса на членовете на Асоциацията.

Считано от датата на приемане на промените на ал.3 в Устава, редовните членове на сдружението, които не отговарят на новите изисквания на ал.3 губят качеството си на “редовен член” и придобиват качеството “асоцииран член”.

/4/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2017 г./Асоциирани членове могат да бъдат:

физически или юридически лица, които имат предмет на дейност сходен или обслужващ бизнеса на членовете на Асоциацията, както и туристически сдружения и организации, търговци и организации, свързани с хотелиерската и ресторантьорската дейност; туроператорски, консултански фирми, производители, банки, рекламни агенции, организации за подготовка на кадри, организации на местното самоуправление, държавни и общински организации, български и чуждестранни съюзи, представителства, обединения, асоциации, съсловни организации и др. подобни, които споделят целите на Асоциацията и приемат нейният Устав.

/5/ За почетни членове на Асоциацията могат да бъдат приемани дългогодишни и изтъкнати деятели в областта на хотелиерството, ресторантьорството и свързани с тях дейности.

Чл. 5 /изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Почетните и асоциираните членове на Асоциацията нямат правото на глас в Общото събрание на сдружението.

Чл. 6 Управителния съвет при одобряване на членовете по чл. 4, чл. 3 и ал. 4 може да поиска от тях информация, относно начините и средствата, с които те ще спомагат за изпълнението на целите и задачите на Асоциацията.

Чл. 7 /изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Приемането на нови членове в Асоциацията се извършва от Управителния съвет на Асоциацията въз основа на писмена молба, към която се прилагат доказателства относно законосъобразния характер на възникването на съответния член. Писменият отказ може да се обжалва в едномесечен срок от получаването му пред Общото събрание на Асоциацията.

Чл. 8 /изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Размерът и сроковете за плащане на годишния членски внос се определят от Управителния съвет на Асоциацията.

Чл. 9 /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Управителният съвет при одобряване на членовете по чл. 4 може да поиска от тях информация, относно начините и средствата, с които те ще спомогнат за изпълнението на целите и задачите на Асоциацията.

 От тук можете да си изтеглите формулярите за молба за членство в Microsoft Word формат:

assoc.chlen-molba.doc  За асоцииран член

red.chlen-molba.doc  За редовен член

molba-ot-regionalni-tur-sdrujenia.doc  Молба за регионално/местно туристическо сдружение

Из “УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И
РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ”


Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.