Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 

Преференции за членовете на БХРА

Членовете на БХРА при сключване на индивидуален Договор за публично изпълнение на звукозаписи и музикални видеозаписи с ПРОФОН, ползват следните отстъпки от Тарифата за определяне възнагражденията, дължими за публично изпълнение на звукозаписи и музикална видеопродукция при осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейности, по силата на Рамковото споразумение между БХРА и ПРОФОН прилагани в следната последователност върху базовите възнаграждения по тарифа:

 • 30 % съгласно споразумението
 • 20% за членство в БХРА
 • до 20% за брой обекти на един ползвател
 • 10 % за еднократно плащане

За да се възползвате от тези отстъпки е необходимо да се попълни и изпрати в БХРА Опис – декларация Приложение 1, като към нея се прилагат копия от удостоверенията за категоризация на обектите описани в декларация. Опис – декларация Приложение 1. Опис – декларация и подробна информация е поместена в банер ПРОФОН в сайта на БХРА.

При подписване на индивидуален Договор с МУЗИКАУТОР, членовете на БХРА се възползват от отстъпки върху дължимите суми по Тарифите за авторски възнаграждения към МУЗИКАУТОР, по силата на Рамковото споразумение между БХРА и МУЗИКАУТОР:

 • 50 % съгласно споразумението
 • 10 % за еднократно заплащане
 • индивидуалните отстъпки съгласно общите условия на тарифата и при изпълнение на съответните критерии
 • сезонните обекти дължат възнаграждение само за месеците, през които работят

Възнагражденията се изчисляват на база удостоверенията за категоризация на всеки обект съгласно вида, категорията на обекта и броя озвучени места/легла. Подаването на заявка за договор към МУЗИКАУТОР се извършва чрез електронната форма „Тарифен калкулатор”, в която се влиза чрез сайта на БХРА: www.bhra-bg.org – банер МУЗИКАУТОР или от сайта на дружеството: www.musicautor.org. Чрез електронната форма можете да изчислявате дължимите си годишни възнаграждения и да подадете он–лайн заявка за сключване на индивидуален договор.


Безплатно представяне на редовни членове на БХРА в панел „Членове” в сайта на БХРА - www.bhra-bg.org с една снимка на туристическия обект; текстова информация: точно наименование на обекта; точен и пълен адрес – населено място, пощенски код, улица, номер; телефон и факс; e-mail адрес и web сайт.

Безплатно представяне на асоциираните членове на БХРА в панел „Членове” в сайта на БХРА - www.bhra-bg.org, с кратко текстово представяне на дейността до 20 печатни реда с адрес – населено място, пощенски код, улица, номер; телефон; факс; е-mail адрес и web сайт /без графичен знак/ на е-mail адресът на асоциацията: bhra_office@abv.bg.

Безплатно поместване на статия в Новини в сайта на БХРА. За изготвянето на статията е необходимо да изпратите на имейл адреса на асоциацията, неформатиран текст в уърдовски файл и 3-4 снимки към него.

БХРА осигурява безплатно разпространението на рекламно – информационни материали на своите членове на щанд на БХРА в най-големите национални и международни туристически борси и изложения.

Членовете на БХРА имат възможност за безплатна презентация (еднократно в рамките на 5 до 7 мин.) на заседание на Управителния съвет на БХРА.

Консултира и реализира рекламни и пъблик рилейшънс кампании за изграждане имиджа на организацията, на своите членове и на българския туризъм.

БХРА има представител в експертната комисията по категоризация на туристически обекти към МИЕТ. При възникнали проблеми по категоризирането, членовете на БХРА могат да се обръщат за консултация и съдействие към централния офис на асоциацията.

Платени опции за реклама в сайта на БХРА: www.bhra-bg.org, за които членовете на БХРА ползват 10% отстъпка:

 • анимиран рекламен банер на заглавната страница /фиксиран формат ширина 123 px – височина 90 px/ с линк към Ваш сайт за 12 месеца - 50 лв./месец;
 • анимиран рекламен банер на заглавната страница /фиксиран формат ширина 123 px – височина 90 px/ с линк към Ваш сайт за 6 месеца - 60 лв./месец;
 • анимиран рекламен банер на заглавната страница /фиксиран формат ширина 123 px – височина 90 px/ с линк към Ваш сайт за 1 месец - 80 лв.

Организира семинари и обучения по хотелиерство и рестораньорство, различни курсове за повишаване на квалификацията на членовете си.

БХРА е издател на каталога „Най-добрите хотели и ресторанти в България”, който представя членове на БХРА и техни колеги от цялата страна заедно с много от партньорите в българската туристическа индустрия.

Членовете на БХРА имат възможност да кандидатстват в номинациите за Годишни награди на БХРА за най-добри постижения в областта на хотелиерството, мениджмънта, ресторантьорството, инвестициите и др.

08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.