Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
22.04.2009

БХРА подкрепя протестите на колегите от СНЦ „Съюз на собствениците – Слънчев бряг” за приемане на спешни мерки за разрешаване на проблемите в туризма

Декларация на СНЦ „Съюз на собствениците – Слънчев бряг” до Министър-председателя на РБългария, до министъра на икономиката, до министъра на транспорта и до председателя на Държавната агенция по туризъм за бързи и адекватни мерки за решение за собствеността на инфраструктурата в к.к. „Слънчев бряг” и бързо завършване на отсечката от пътя Бургас – Слънчев бряг


ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

КОПИЕ:

ДО
МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-Н ПЕТЪР ДИМИТРОВ

ДО
МИНИСТЪРА
НА ТРАНСПОРТА
Г-Н ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ПО ТУРИЗЪМ
Г-ЖА АНЕЛИЯ КРУШКОВА


Д Е К Л А Р А Ц И Я


НА


СНЦ “СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАТ,

Съюзът на собствениците – Слънчев бряг е най – голямата представителна браншова организация на територията на Българското Черноморие, обединяваща 130 фирми, собственици на хотели и ресторанти на територията на к.к. Слънчев бряг. Като едни от най – големите инвеститори в туристическия отрасъл и безспорни професионалисти в бранша, ние сме силно възмутени от липсата на адекватна държавна политика по отношение на бъдещото развитие на туристическия сектор в нашата страна. От години се говори за туризма, като приоритетен отрасъл в българската икономика, като сектор, който със своята динамика създава едни от най – добрите предпоставки и условия за просперитета на икономическия ни живот. От години различни правителства обещават да създадат необходимите условия и нормативна база за неговото развитие. За съжаление обаче, това остава само в сферата на добрите намерения, защото за да се развива успешно един сектор, е необходима цялостна стратегия и държавническа политика, която включва всички задължителни компоненти – адекватна законова база, политика на визовия режим, национална реклама и най – важното инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти. Успешното развитие на един отрасъл – в частност – туризма, е немислимо без нито един от тези компоненти, а основна функция на държавата е именно обща стратегия, политика и контрол. Сега светът е в условия на финансово-икономическа криза и България, като част от Европа и Европейския съюз, също е пряко и дълбоко засегната от кризата. Необходими са спешни мерки за намаляване на негативните последици и създаване на максимално добри условия за преодоляването й. Ние, хората от туристическия бранш, не можем да не заявим своята гражданска позиция, не само като хора от бизнеса, а и като част от цялото ни общество, сериозно загрижено за бъдещето на страната ни.

Проблемите на туризма и в частност на територията на най – големия курорт на Българското Черноморско крайбрежие - к.к. Слънчев бряг, са известни отдавна. Ние, като сдружение от години апелираме към отговорните държавни институции за необходимостта от спешни мерки в сферата на туризма.И за да бъдем по – конкретни, заявяваме, че един от най – наболелите проблеми в к.к. Слънчев бряг – собствеността и статута на инфраструктурата, търси своето решение вече повече от 10 години. А това е проблем № 1, от който произтичат почти всички останали на нашата територия. Само преди месец отново изпратихме писма до ресорните Министерства с изричното настояване този въпрос най – накрая да бъде решен, защото неговото нерешаване вече води до сериозни последствия за предстоящия летен сезон. Нашето становище по този въпрос отдавна е на вниманието на институциите – а именно: Инфраструктурата в к.к. Слънчев бряг да премине към Община Несебър, като държавата прояви воля и намери най – подходящата форма как да я предостави на Общината. Това е наше настояване №1. Настояваме за ясното и адекватно становище на Министерството на Икономиката и Енергетиката във възможно най – кратък срок. При липса на такова, сме готови отново да излезем на протест, защото, за съжаление, основните административни лостове на комуникация, са почти изчерпани. Ето защо, предлагаме на 12 май 2009 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – гр. Несебър да се проведе Кръгла маса между Министерството на Икономиката и Енергетиката, Община Несебър и Съюза на собствениците – Слънчев бряг, на която въпросът за инфраструктурата в комплекса да бъде решен.

Второто ни основно искане с настоящата Декларация е възможно най – бързо завършване на отсечката от пътя Бургас – Слънчев бряг в района на Равда – Несебър. Недопустимо е един от най – натоварените пътища в страната Бургас – Слънчев бряг – Варна / с най – голяма концентрация на ПТП –та – по статистика /, особено през летния сезон, да бъде в строеж и да не е завършен. Отдавна сме изпратили своето настояване за това до Министерството на транспорта, но нямаме дори и отговор. Как можем да говорим за очакванията си от предстоящия сезон, когато до най – големия комплекс в момента няма дори път! Ето защо, настояваме най – късно до 15 май едната от лентите на пътя Равда – Несебър да бъде напълно готова, а другата – най късно до 1 юни. Освен това, настояваме още - целият път – от Летище Бургас до к.к. Слънчев бряг да бъде напълно завършен и изграден с четири ленти за следващата 2010 г.

Уважаеми Господин Министър Председател,

Уважаеми Господа Министри,

Това не са единствените проблеми на туризма и в частност на к.к. Слънчев бряг. Към тях могат да се прибавят проблемите с визовата политика на страната, с качеството на обслужване при издаването на визи, с липсата на адекватна и масирана национална реклама, с осигуряването на сигурността и безопасността на територията на комплекса и т. н. Недопустимо е в условия на световна финансово – икономическа криза един от най – важните и динамични отрасли в българската икономика – туризма, който осигурява огромна част от БВП на държавата, осигурява работни места и възможности за световен обмен, да бъде пренебрегван и оставен на автопилот. Очакваме от Вас бързи и адекватни мерки, държавническо мислене, политика и стратегия.

СНЦ “СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ”
СЛЪНЧЕВ БРЯГ

УПРАВИТЕЛЕН И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
НА СНЦ “СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ”
СЛЪНЧЕВ БРЯГ

ЕЛЕНА ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТКаталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.