Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
12.03.2009

БХРА подкрепя тригодишната "Програма за устойчиво развитие на предприятията в България, насочена към създаване на практики в сферата на Чистото производство и Корпоративната социална отговорност"

Членове на асоциацията получиха сертификати по проекта на Агенцията за индустриално развитие на ООН (UNIDO) и ДАТ


През октомври 2007 г. Агенцията за индустриално развитие на ООН (UNIDO) и Държавната агенция по туризъм, започнаха реализирането на тригодишна „Програма за устойчиво развитие на предприятията в България, насочена към създаване на практики в сферата на Чистото производство – ЧП (Cleaner Production - CP) и Корпоративната социална отговорност – КСО (Corporate Social responsibility - CSR)”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на правителството на Швейцария. БХРА беше поканена през 2008 г. да сътрудничи при реализиране на програмата.

HoReMag

В рамките на съпътстващата програма на Международната туристическа борса “Ваканция & СПА ЕКСПО 2009” на 27 февруари т.г. беше организирана церемония по връчване на септификати по проекта на UNIDO и ДАТ “Устойчиво развитие на туристическите предприятия”. На събитието бяха представени резултатите от реализиране на програмата и основните практики в областта на Чистото производство (ЧП) и Корпоративната социална отговорност (КСО). Заместник-председателят на ДАТ Станислав Новаков връчи сертификати на оценените до днес хотели, между които на членовете на БХРА „Арена ди Сердика”, „Кристал Палас”, „Жасмин”, както и на членове на РТА „Стара планина”. Сертификати получиха и експертите, участвали в проекта на UNIDO и ДАТ.

HoReMag

Специално за сайта на БХРА – www.bhra-bg.org Центърът за социална и екологична отговорност предостави обобщаваща информация за работата по проекта до днес. През първата година на проекта са проведени три обучителни модула и оценени 10 хотела – пет в София, два в Боровец и три в района на Централна Стара планина. Идентифицираните възможности и очакваните ползи за хотелите са представени в специално подготвена брошурата в систематизиран вид. Очаква се те да доведат до повишаване на тяхната производителност и конкурентноспособност, като решават съществени екологични и социални проблеми на туристическия сектор.

Пилотната оценка, проведена в България доказва, че Чистото производство не е само инструмент. То е метод за подобряване на конкурентоспособността на хотела. Прилагането на ЧП помага на хотелите за намаляване на разходите за вода, енергия, третиране на отпадъците, подобряване на екологичните характеристики на хотела, подобряване на имиджа. Един от добрите примери за по-добро функциониране и намаляване на разходите е хотел „Хемус” в София, в който предложените мерки се в процес на изпълнение.

HoReMag

Чистото производство е един от най-ефикасните методи за опазване на околната среда, чрез него се намалява необходимостта от изграждане на скъпи съоръжения за третиране на отпадните потоци. Изключително важно е, че управленските екипи на пилотните хотели възприемат метода на чистото производство като непрекъснат процес, а не като еднократен акт. Всички хотели приеха план за прилагане на идентифицираните мерки за подобряване на контрола и управлението на процесите в хотелите, за поетапно прилагане на еко-ефективни технологии и подмяна на ресурсоемкото оборудване, подобряване на характеристиките на сградата и др.

Пилотните оценки по корпоративна социална отговорност в хотелите показват, че: туризмът е сектор, който се основава на постоянни взаимоотношения между хората. Прилагането на концепцията за КСО, както във всекидневието, така и в стратегическото управление в туристическите компании, има голям потенциал: само здравословна среда и лоялни, всеотдайни, висококвалифицирани служители, които са мотивирани в своята работа, ще осигурят качествени услуги, които да удовлетворяват техните клиенти. На второ място, туристическите фирми успяват благодарение на добрия имидж и все по-масово въвеждат КСО - ориентирани устойчиви политики. „Шато Монтан” е добър пример за социално отговорно предприятие, където са въведени следните КСО опции: схема за мотивация на персонала, активни мерки за безопасни и здравословни условия на труд, политика, ориентирана към клиента.

HoReMag

Общите проблеми, които могат успешно да бъдат решени в хотелите чрез предложените КСО опции водят до конкретни положителни резултати: по-добри условия за работа на персонала, по-добро качество на услугите и удовлетвореност на клиентите, по-висока производителност, позитивно влияние върху имиджа на хотела, очакван ръст на приходите и подобряване на съотношението цена/качество. Екипите на хотелите разбират, че оценяването в КСО аспект предоставя независим непредубеден поглед към социалните и екологични проблеми на компанията, което може да й даде конкурентно предимство в дългосрочна перспектива и по-добър имидж и репутация.Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.