Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
14.06.2007

Преференциално обслужване от ПроКредит Банк за членовете на Българска хотелска и ресторантьорска асоциация


1. Откриване и обслужване на сметки в банката

 стандартнопредложение
 леваевро 
Откриване на сметка5 BGN 2.5 EUR Безплатно
Месечна такса обслужване2 BGN3 EURБез такса за първите шест месеца

Всички 60 клона на ПроКредит Банк в страната работят едновременно в обща онлайн банкова система, която позволява операции в реално време със сметки и каса. Като клиент на Банката, Вие имате достъп до сметките си от всеки един клон на Банката. Банката Ви предоставя дневни извлечения от сметки с дебитни и кредитни авиза за всички транзакции. Повечето клонове работят с удължено работно време: от 8.30 до 19.30ч и в събота между 10.00 и 16.00ч.

ПроКредит Банк разполага и със система за Интернет банкиране ProB@nking, която позволява проследяване и операции с Вашите банкови сметки от удобството на Вашия дом или офис. Изцяло чрез Интернет, Вие получавате навременна и актуална информация и извършвате всички банкови операции, които са възможни в клон на Банката. При регистрацията в ProB@nking не се дължат такси за инсталиране и обслужване, а всички операции се таксуват съгласно тарифата на Банката. Системата позволява определяне на потребителски профили и права за достъп с различни лимити.

В допълнение, ПроКредит Банк предлага на клиентите си и телефонно банкиране, което също позволява голям брой операции и услуги като проверка на салдо, нареждане на преводи, заявки за теглене на каса и други.

Касови операции

Внасяне на каса без комисиона

Теглене на каса

 До 5 000Над 5 000 с еднодневна заявкаНад 5 000 без заявка
BGNБез комисиона0,2% за сумата над 5 000 (max 100 BGN)0,4% за сумата над 5 000 (max 150 BGN)
 До 3 000Над 3 000 с еднодневна заявкаНад 3 000 без заявка
EURБез комисиона0,2% за сумата над 5 000 (max 100 EUR)0,4% за сумата над 5 000 (max 150 EUR)

Преводи в лева

Входящи преводи в BGN без комисиона с вальор същия ден

Изходящи преводи в BGN

 ТаксаВальор
ВътрешнобанковиБез таксаРеално време
БИСЕРА1.00 BGNСъщия ден при подаване преди 11h
ProBanking0.50 BGNСъщия ден при подаване преди 11h
РИНГС*10.00 BGN2 часа след подаване

* Краен срок за изпълнение на платежни нареждания през РИНГС 14.30h.

Преводи в чуждестранна валута

Входящи преводи
• Вальор същия работен ден 0,10% (мин. 5 EUR, макс. 100 EUR)
Изходящи преводи
• Спот вальор за банка кореспондент 0,15% (мин. 5 EUR, макс. 150 EUR)
• Вальор същия ден за банка кореспондент 0,30% (мин. 10 EUR, макс. 300 EUR)
• Вътрешнобанков превод без комисиона
• SWIFT такса 8 EUR

2. Кредитни продукти

На базата на сътрудничеството на ПроКредит Банк с Българска хотелска и ресторантьорска асоциация, Банката ще разглежда приоритетно искания за кредит на членовете на Асоциацията.

Типна кредита: оборотни и инвестиционни, с анюитетни вноски или под формата на овърдрафт и/или кредитна линия
Срок на кредита: до 36 месеца за оборотни и до 120 месеца за инвестиционни кредити
Цена на кредита: Цената на кредита се определя след анализ на дейността на фирмата на база на финансовото й положение, предложеното обезпечение и операциите на фирмата с банката.
Обезпечение: - До 50 000 лева – без обезпечение
- Над 50 000 лева – предмет на договаряне: всякакво обезпечение, позволено от действащото българско законодателство, включително но не ограничено до залог на движимо и недвижимо имущество, стоки в оборот, транспортни средства и други.

3. Инсталиране на ПОС устройства

ПОС-терминалът на ПроКредит Банк (България) АД е един удобен и модерен начин за приемане на плащания. Клиентите не винаги разполагат с пари в брой, а чрез картата имат възможност да плащат с цялата наличност по картовата си сметка и дори с бъдещите си доходи, когато използват овърдрафт.

Инсталационна такса* Месечен наем** Такса за осъществяване на транзакции с карти БОРИКА VISA и MASTERCARD
няма 10 лева 0.5% върху транзакционната сума 4%

*Инсталирането на ПОС устройство включва обучение на персонала в търговския обект и безплатни консултации от експертите на ПроКредит Банк (България) АД.

** При оборот през ПОС терминала повече от 2000 лв/месец, месечният Ви наем ще отпадне.

Как ПОС-терминалът ще помогне за разрастването на Вашия бизнес?

  • Удобство и сигурност на плащането – елиминира се физическото броене и връщането на ресто
  • Подобрена отчетност – възможност за ежедневни отчети за извършените транзакции
  • Спестени ценно време и усилия за физическа обработка, транспортиране и внасяне на паричния оборот в банката – парите постъпват директно в банковата сметка на търговеца

4. Пакет продукти, свързани с европейските фондове и програми

ПроКредит Банк подпомага малките и средни предприятия при усвояването на средства по програми на Европейския съюз. За целта е разработен пакет от продукти съгласно изискванията на Министерство на икономиката и енергетиката.

Кредити

Всички програми за безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия на ЕС изискват частично съфинансиране от фирмата-бенефициент. ПроКредит Банк може да осигури необходимите средства бързо и лесно под формата на кредит, чието изплащане е съобразено с възможностите на всеки конкретен клиент. В случаите, когато безвъзмездната помощ се изплаща след изпълнение на проекта, Банката може да осигури и цялата сума за проекта чрез кредит. При тези кредити важат условията, че не се събират такси за разглеждане на искане за кредит или оценка на обезпечение, както и възможностите за тип и срок на кредита.

Сметки за получаване на средствата от безвъзмездната помощ

При получаване на аванси по одобрени проекти за безвъзмездна помощ, тези средства се изисква да бъдат преведени по Специална сметка в избрана от бенефициента банка. ПроКредит Банк разкрива такива Специални сметки, които са съобразени с изискванията по програмите за безвъзмездна помощ и конкретиката на сключения с бенефициента договор.

Издаване на банкови гаранции

Банкови гаранции във връзка с програмите на Европейския съюз се изискват от фирми, които доставят услуги и/или оборудване по обявени търгове за доставка, или които се явяват като подизпълнители по одобрени проекти за безвъзмездна помощ. ПроКредит Банк подпомага такива фирми при конкурентни условия и на базата на доказания опит в документарните операции на нашия акционер Комерцбанк.

В допълнение към тук посочените продукти и услуги и посочените преференциални условия, ПроКредит Банк може да предложи пълно обслужване на фирмите-членове на Асоциацията и техните служители.

Повече информация за ПроКредит Банк (България АД), нашата мисия, акционери, продукти и услуги можете да намерите на Интернет страницата на Банката www.procreditbank.bg или от нашият Call Center: тел. 0700 170 70 на цената на един градски разговор от цялата страна.Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.