Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
24.11.2006

Десети юбилейни Годишни награди на Българска

Днес в петзвездния Гранд Хотел София БХРА ще връчи най-дългогодишните награди в България за професионални постижения в областта хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта


BHRA

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) връчва своите награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта вече за десети път. От 1996 г. БХРА избира имената на тези мениджъри и собственици в туризма, които са част от най-успешното предприемачество в туризма и които са реализирали най-големите инвестиции в този бизнес. Годишните награди на БХРА са най-дългогодишните награди в България и тяхната цел е подкрепа на хората, които благодарение на личната си инициатива, професионална квалификация и с цената на много рискове доказват, че туризма трябва да бъде приоритет в българската икономика.

Официалната церемания по връчването на на юбилейните Годишни награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за 2006 г. ще се състои днес в салоните на първият петзвезден хотел в столицата - Гранд Хотел София. На дългоочакваното от професионалната гилдия в туризма събитие са поканени над 300 души - редовни и асоциирани членове на БХРА от цялата страна, представители на туристическия бизнес, много партньори, приятели и гости.

Спонсори на Официалната церемония по връчването на Десетите юбилейни Годишни награди на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация за 2006 г. са:

  • Гранд Хотел София
  • Винария 2007
  • "Метро кеш енд Кери България" ЕООД
  • Пивоварна "Болярка"
  • "Уърлд Уайнс"ООД - "Chaeau Septemvri", "Chaeau Kailaka"
  • Дивизия "БЕЛЛА Професионални партньори" - член на "БЕЛЛА България Холдинг"
  • Винарска изба TODOROFF
  • "Костадин Райков - Фивепи" ООД - вносител на деликатесни сирена от Холандия и Германия
  • "Прим Експо"

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЗА 2005 Г. И ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2006 Г.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ е учредена през 1993 г. с Решение № 17 173 от 20 октомври на Софийски градски съд - като сдружение с идеална цел. Основна задача на Асоциацията е подпомагане развитието на хотелиерството и ресторантьорството, както и на туристическият отрасъл в България.

БХРА обединява стотици хотели и някои от най-големите приватизирани туристически комплекси -вк"Ривиера", кк "Албена", кк"Слънчев бряг" и други. Само през последните години членове на асоциацията станаха някои от най-престижните и известни български хотели и ресторанти като: "Радисон SAS", "Шератон София Балкан", "Хилтън", "Гранд хотел Варна", "България", "Женева", "Централ", "Премиер", "Бест Уестърн Сити хотел София" София, "Санкт Петербург", "Даунтаун", "Кипарис", "Сити Планет", Бест уестърн хотел "Бистра и Галина", "Севлиево Плаза", "Шумен", "Исмена", "Димят", "Чепишев", верига Happy Bar&Grill, "Кемпински хотел Зографски", "Кристал Палас", "Троян Плаза", Парк хотел "Витоша", "Бизнес хотел Варна", хотел "Европа", Парк хотел Витоша", хотел "Палас", Бест уестърн хотел "Премиер", Гранд хотел "Мусала Палас", Хотелски комплекс "Империал", СПА Хотел "Рич", хотел "Филипополис" хотел "Есплендид", "Парк хотел Хасково" и много други.

Десетки са семейни хотели и къщи за гости в страната, членове на БХРА, които българските и чуждестранните туристи харесват заради българското гостоприемство и нестандарната обстановка. Те промениха облика на цели региони и направиха още по-популярни Банско, Чепеларе, Симеоново, Смолян, с. Момчиловци, с. Арбанаси, Добринище, Несебър, Обзор, Велинград, Златоград, Асеновград, Велико Търново, Добрич, Рибарица, Априлци и др.

Асоциацията има изградени регионални структури в райони с развит туризъм. Най-големите от тях са по Черноморието, в Слънчев бряг, София, Варна, Банско, Велико Търново, Златоград, Смолян, Пловдив, Чепеларе, Асеновград, район Стара планина, КК "Пампорово", Несебър, Сандански, Благоевград, и др.

Сред новоприетите асоциирани членове на БХРА са фирми като "Соларис М" ЕООД, Винарска изба "Тодоров", "Стъклен свят" ЕООД, Рекламна агенция "Фил", "Телеком видео" ЕООД, "Прим експо", "Текстил декор" и др.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация има постоянни работни групи за:

- координация, партньорство и съдействие между БХРА и останалите сродни браншовите организации, ведомства и други сдружения в туризма;

- категоризация, лицензиране и контрол на качеството;

- повишаване на професионалната квалификация на кадрите в туризма, международни и национални конкурси, обучение и обмен на кадри;

- за разработване на проекти и програми за развитие на туризма и съдействие за реализирането им;

- информационно обслужване, пъблик рилейшънс, реклама и международни връзки;

- предложения за промени в нормативната база, касаещи българския туризъм, категоризацията, лицензирането и контрола на качеството;

През изминалата 2005 г. и деветмесечието на 2006 г. Управителният съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, продължи работата си от предишните отчетни периоди по изготвянето на предложения за промени в нормативната база, касаеща българския туризъм. Предложенията бяха депозирани в Народно събрание, Министерство на финансите, Министерски съвет, Министерство на икономиката, МРРБ и други държавни ведомства. Членове и консултанти на асоциацията участваха в десетки срещи и дискусии, в заседанията на Комисия по икономическа политика към НС, където защитаваха позицията на БХРА по въпросите за развитието на туризма и интересите на хотелиерите и ресторантьорите в България.

Внесените предложения и постигнатите съответни законодателни промени са отново относно следните закони и съответни наредби:

- Закон за туризма;

- Наредбата за категоризиране туристическите обекти;

- Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси;

- Проекто-закон за черноморското крайбрежие;

- Закон за храните;

- Проект на закон за Браншовите организации;

- Проект на закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране на стопанската дейност;

- Закон за здравословните и безопасни условия на труд;

- Закона за пътищата;

- и др.

През 2005 г. и деветмесечието на 2006 г. УС на БХРА активно работи за подобряване на своето структурно изграждане, въз основа на опита от сродни браншови организации в други страни. Сред основните промени в устава на сдружението, които бяха разгледани и променени по-прецизно бяха:

- Членството, правата и задълженията на членовете; Приемането на нови членове; Регионалните туристически сдружения;

- Размера на встъпителната вноска и годишния членски внос;

- Структурата на сдружението - Общо събрание, Управителен съвет, Председателски съвет, Контролен съвет и Изпълнителен директор.

Работата на УС по тези задачи беше насочена към качествено подобряване на:

- Работата с членската маса чрез по-добра комуникация и по-добро информиране на членовете на асоциацията;

- По - оперативно ръководство и контрол на текущата работа на асоциацията по изпълнението на решенията на Управителния съвет;

- Подобряване на дейността на работните групи и комисии,

- Целесъобразно изразходване на одобрените средства за дейността на Асоциацията, в рамките на бюджета, плановете, програмите, съгласно решенията на Управителния съвет и Председателя на сдружението.

В резултат на това Управителният съвет на БХРА се стремеше да реагира адекватно и точно на проблемите и поставените въпроси на БХРА, като гъвкаво избираше приоритетите в дейността си, базирайки се на принципите на Устава на сдружението, защитавайки интересите на своите членове.

УС на БХРА проведе задължителните според Устава редовни заседания за 2005 г. и за деветмесечието на 2006 г. и протоколира десетки свои решения и тяхното изпълнение.

Съвсем накратко сред тях бяха:

От заседание на Управителния съвет на БХРА, състояло се на 16.02.2005 г.в гр. Пловдив се взеха следните решения: да се направи преглед на наредбите, които засягат нашите членове, включително архитектурните, конструктивните, строителните и други наредби на съответните асоциации и съюзи, както и да се продължи активното участие на членовете на БХРА в десетки работни срещи, комисии, заседания и други, с различни държавни и неправителствени организации..

От заседание на Управителния съвет на БХРА, състояло се на 27.05.2005 г. в гр. Русе се взе решение за дебат и дискусия в страната на тема: "Участие на членовете на БХРА в предизборните събрания по места, запознаване на кандидат депутатите с проблемите на туризма в България и представяне пред тях нуждата от решаване на конкретните проблеми". "Ще подкрепим тази политическа партия, която приеме нашите изисквания" беше пзицията, която взе УС на БХРА.

От заседание на Управителния съвет на БХРА, състояло се на 20.10.2005 г. гр. София се представи подготовката, организацията и работната група за предстоящия национален конкурс "Готвач на годината 2005", в рамките на "Панаира на туризма и свободното време" във Варна, организиран от БХРА и ВАРХ.

От заседание на Управителния съвет на БХРА, състояло се на 03.11.2005 г. в кк "Зл. Пясъци" БХРА обсъди сключването на договор с Центъра за продължаващо обучение на НБУ за обучение на членовете на БХРА по програма "Управление на хотелиерството и ресторантьорството".

От заседание на Управителния съвет на БХРА, състояло се на 05.12.2005 г. в гр. София се проведе дискусия и бяха обсъдени и гласувани Годишните награди на БХРА в 19 категории.

Решения от УС на БХРА за деветмесечието на 2006 г.

На 31.01.2006 г. в гр. София се проведе 24 редовно заседание на УС, Приема се предложението на г-н Бл. Василев за започване на подготовка и внасяне на необходимата документация в Министерски съвет, относно награждаването на Петко Тодоров, бивш председател на Комитета по туризъм за дългогодишна дейност в областта на туризма, с орден "Стара планина" - първа степен; Беше прието следващото обучение за членове на БХРА на тема "Изграждане и внедряване на системи за управление в организациите, предлагащи хотелиерски и ресторантьорски услуги", във връзка с влизането в сила от януари 2007 г. на Закона за храните и екологичните изисквания на ЕС, по отношение на обслужването в хотели и ресторанти да се проведе в хотел "Палас", гр. Казанлък.

На 24.03.2006 г. в гр. Казанлък се проведе 25 редовно заседание, на което се приеха следните решения: УС на БХРА назначава г-н Чавдар Крачунов за Главен секретар на БХРА; Да се подпише споразумение с "Муди Интернешънъл" за обучение на членовете на БХРА от експерти по проблемите за качество в туризма; Прие се поканата БХРА да подкрепи "Висшето европейско училище по мениджмънт в хотелиерството, ресторантьорството и туризма"; СНЦ "Съюз на собствениците - Слънчев бряг" се ангажира да наеме щанд на Шестата Туристическа борса "Вашата ваканция", гр. Бургас, 5-7 април 2006 г., както и да представи на нея членовете на БХРА; беше подкрепено събитието "Зелена седмица" в кк "Слънчев бряг" през месец април да стане традиционно, с участието на БХРА.

На 14.04.2006 г. в кк "Слънчев бряг" се проведе 26 редовно заседание на УС, на което се приеха следните решения: УС на БХРА прави следните предложения за добавяне към Устава на "Национален съюз на българската туристическа индустрия": към УС да се включи структура на мениджърите; длъжността главен секретар да отпадне, но да има двама съпредседатели, плюс двама заместник - председатели и един изпълнителен директор, броя на членовете на УС да се увеличи на 15 души, размера на членския внос и встъпителната вноска да бъдат по 2 000 лв, като за фирмите годишния членски внос да бъде в размер на 3 000 лв.

На 03.07.2006 г. в гр. София се проведе 27 редовно заседание на УС, на което се приеха следните решения: УС на БХРА приема предложението на "Национален туристически борд" за подписване на споразумение за сътрудничество с БХРА в името на обединението на бранша и развитието на туристическата индустрия в България; Освобождава от длъжността Главен секретар на БХРА г-н Чавдар Крачунов;

На редовните заседания на Управителния съвет през деветмесечието на 2006 г. беше отчетено добро присъствие и активно участие на неговите членове. В сравнение с предходната година беше отбелязана още по-голяма инициативност на членовете на УС в дейността на БХРА. Бяха обсъдени и конкретни стъпки за увеличението на членската маса, събираемостта на членския внос и участието в събитията на БХРА, популяризиращи българската туристическа индустрия и развитието на страната като привлекателна туристическа дестинация.

БХРА продължи да работи активно с различни държавни и обществени организации в България - Министерство на културата, ДАТ, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и различните комисии към Народното събрание. Асоциацията е партньор и съвместно работи с Българската туристическа камара, Българската асоциация на туристическите агенции, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Българската асоциация за селски и екологичен туризъм, СУ "Св. Кл. Охридски", НБУ, Бюро за конгресен туризъм, Българската асоциация по балнеотуризъм, РТА "Стара планина", Българската асоциация на сомелиерите в България, Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, Тур клуб Ремарк, регионалните и местните туристически сдружения и др.

БХРА работи по програма за развитие на хотелиерство и ресторантьорство в страната и информира колегите си за осигуряване на кредити, за повишаване на категорията и разширяване на туристически обекти. Осигурява участие на асоциацията във всички български и чуждестранни туристически борси, изложения, семинари и др., консултира и реализира рекламни и ПР кампании за изграждане имиджа на своите членове и на българския туризъм. Асоциацията се ангажира с професионална квалификация и обучение на кадри, маркетинг и стандартизация на хотели. Осигурява участие на членовете си в различни курсове за обучение и квалификация, представяне в семинари и конференции, организира работни срещи, презентации и пресконференции.

През 2005 г. и деветмесечието на 2006 г. БХРА организира редица мероприятия, свързани с дейността на асоциацията, сред които:

През месец февруари 2005 г. БХРА взе участие в Международната туристическа борса в НДК; В програмата на борсата, по инициатива на сп. "HOREMAG", Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и сп. "ЮТИЛИТИС", се проведе кръгла маса на тема: "Опазване на околната среда като гарант за устойчиво развитие на туризма. Само софийски проблем ли е управлението на отпадъците?". Основните акценти на дискусията бяха: политики за третиране на битови отпадъци в туристическите центрове; прилагане на съвременни екологични методи за оползотворяване на отпадъците - условия за устойчиво развитие на туризма. За участие бяха поканени представители на: Министерство на околната среда и водите, Столична община, ДАТ, Националното сдружение на общините в България, туристическия бизнес, неправителствени организации, водещи експерти, медии и др.

По време на борсата в НДК "ПРИМ ЕКСПО" и Нов Български Университет - департамент "Икономика и бизнес администрация" организираха дискусия на тема: "Висшето образование по туризъм - много въпроси и малко отговори". В нея участваха представители на БХРА, МОН, на туристическия бизнес, мениджъри и собственици в туризма, водещи преподаватели и учени от много български университети и колежи в България, студенти по туризъм и др.

През месец февруари 2005 г. БХРА взе участие в Международната изложба за лозарство и винарство "Винария 2005"; Българската хотелиерска и рестораньорска асоциация беше официален партньор на "Винария 2005" - международна изложба за лозарство и винарство, Фестивал на виното и национални дегустации на вина и спиртни напитки. Членовете на БХРА бяха сред участниците на семинара "Виното в ресторанта", организиран от "Международен панаир - Пловдив", сп. "Бакхус", Съюза на енолозите и БХРА. В семинара участваха хотелиери и ресторонтьори - членове на асоциацията от Варна, Севлиево, Пловдив, Велико Търново, Търговище, София, Трявна, Обзор, Асеновград, Слънчев бряг и др. Семинарът беше открит лично от изпълнителният директор на Международен панаир - Пловдив - г-н Йордан Радев и председателят на БХРА - г-н Благой Рагин.

През месец март 2005 г. БХРА взе участие във 25-тия "Панаир на туризма и свободното време" във Варна с щанд и участва в дискусиите, в рамките на творческата програма на панаира;

През месец април 2005 г. съвместно с община Велико Търново БХРА организира втората национална туристическа борса "Културен туризъм - 2005" във гр. Велико Търново, с участието на над 200 партньори и гости от цялата страна. БХРА участва с щанд, с презентации и в дискусиите, посветени на културния туризъм.

През месец май 2005 г. УС на БХРА организира среща в гр. Букурещ, Румъния с бъдещите си партньори от Румънската туристическа федерация в по-късно учредения Балкански алианс на хотелиерските асоциации, в която участваха над 15 члена на УС на БХРА.

През месец май 2005 г. БХРА беше съорганизатор на официалното откриване на сезон Лято 2005 г. в кк "Албена", където организира презентации на своите редовни и асоциирани членове, дискусия и др.;

На 17 септември 2005 г. в гр. Охрид, Македония БХРА учреди Балканския алианс на хотелиерските асоциации (БАХА) по инициатива на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Членовете-учредители на алианса са хотелиерските и ресторантьорските асоциации на България, Румъния, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора. За първи президент на алианса беше избран председателят на БХРА - Благой Рагин (с първи мандат за периода 1 януари-1 юли 2006 г.), който, според устава на организацията, ще бъде заместен на поста си от г-н Дончо Таневски от Македония от (за периода 1 юли-31 декември 2006 г.) а вицепрезидент на БАХА през същия период ще бъде г-н Бранко Кривокапич от Сърбия. Бл. Рагин беше единодушно избран за пожизнен председател на алианса - признание, не само за инициативността на БХРА, но и за усилията й да работи за създаването на общ балкански туристически продукт.

През месец ноември 2005 г. в хотел"Кемпински Гранд Ермитаж" се състоя петия Национален конкурс "Готвач на годината - 2005" в рамките на 26-я "Панаир на туризма и свободното време". Победител в конкурса стана Георги Котев от "Кемпински Хотел Гранд Ермитаж", кк "Златни пясъци". Организаторите на събитието - БХРА и ВАРХ събраха над 500 души и гости - членове на асоциацията от страната, които аплодираха над 30 - те участници в конкурса;

През месец декември 2005 г. в "Парк хотел Витоша", гр. София, БХРА връчи на годишната си официална церемония пред над 300 души гости традиционните си годишни награди за 2005 г. Сред Наградените бяха: тризвезден хотел на 2005 година - хотел "Палас" - гр. Казанлък; четиризвезден хотел на 2005 година - Бест уестърн хотел "Премиер" - гр. Велико Търново; петзвезден хотел на 2005 година - Гранд хотел "Мусала Палас" - гр. Варна; хотел за конгресен туризъм на 2005 година - Парк хотел "Витоша" - гр. София; ваканционен хотел на 2005 година - Хотелски комплекс "Империал" - кк "Слънчев бряг"; СПА хотел на 2005 година - СПА хотел "Рич" - гр. Велинград; най-добър семеен хотел на 2005 година - семеен хотел "Филипополис" - гр. Пловдив, ресторант на 2005 година - ресторант "Табиет" Лозенец - гр. София, верига ресторанти на 2005 година - верига ресторанти "Капитан Кук"; ресторантски мениджър на 2005 година - Михаил Димитров - ресторанти "Тамбукту"; хотелски мениджър на 2005 година - Георги Найденов - "Планет тур" ООД; най-ефективна инвестиция в туризма за 2005 година - Хотел и SPA "Азалия" - кк "Св. Св. Константин и Елена"; най-ефективна журналистическа публикация за 2005 година - Спас Спасов - завеждащ кореспондентското бюро на в. "Дневник" във Варна за публикации във вестник "Дневник" и сп. "HoReMag"; за принос в изграждане туристическия имидж на България за 2005 година - Мара Дойчинова "Феър Плей Интернешънъл" АД; за най-активен асоцииран член на БХРА за 2005 година - ЗПАД "Булстрад"; за най-ползотворно сътрудничество в туризма с държавна институция през 2005 година - г-н Йордан Радев - изпълнителен директор на "Международен панаир Пловдив" ЕАД;

През месец февруари 2006 г. БХРА съвместно с НБУ, Център за продължаващо обучение, проведе първото обучение по програма "Управление на хотелиерството и ресторантьорството" на своите членове, които в продължение на два месеца се запознаха с най-новите тенденции в развитието на хотелиерството и ресторантьорството. Обучението завърши с практика в гр. Ница, Фпранция през месец април 2005 г. Всички курсисти получиха своите свидетелства и удостоверения за професионална квалификация на официалната церемония, специално организирана за членовете на БХРА в НБУ през месец септември 2006 г.;

През месец март 2006 г. БХРА взе участие в Международната изложба за лозарство и винарство "Винария 2006". В рамките на изложбата - специално за членовете на БХРА, домакините със съдействието на сп. "Бакхус" отново организираха за асоциацията семинар "Виното в ресторанта", в чиято програма са включени известни лектори, уникални теми и дегустации. В края на семинара участниците получиха лично своите сертификати за обучение;

През месец март 2006 г. БХРА взе участие във 27-ия "Панаир на туризма и свободното време"; в рамките на дискусионната програма БХРА участва с презентацията за международните стандарти за управление в хотела и ресторанта - законови изисквания, пазарен натиск и еталони за съвършенство".

През месец април 2006 г. съвместно с община Велико Търново и ДАТ, БХРА организира третата "Национална туристическа борса "Културен туризъм - 2006" в гр. Велико Търново. Борсата беше открита от г-жа Зорка Първанова, от председателя на ДАТ - Марио ал Джибури и от кмета на гр. Велико Търново - д-р Румен Рашев, председателя на БХРА - Благой Рагин. В събитието участваха над 300 души, членове на БХРА, туроператори, представители на туристически организации, журналисти и др. Борсата отново беше организирана с изключителното съдействие на председателя на регионалната секция на БХРА във Велико Търново - г-н Георги Вълев и екипа на хотел "Бест Уестърн хотел Премиер".

През месец април 2006 г. СНЦ "Съюз на собствениците - Слънчев бряг", съвместно с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и община Несебър, организира "Зелена седмица" в кк "Слънчев бряг". Бяха поканени гости от БАТА, БХРА, БТК, хотелиери и ресторантьори от цялата страна и представители на медиите.

През деветмесечието на 2006 г. БХРА организира редица семинари пред своите членове в градовете София, Пловдив, Сандански, Луковит, Казанлък на тема "Изграждане и внедряване на системи за управление в организациите, предлагащи хотелиерски и ресторантьорски услуги", във връзка с влизането в сила от януари 2007 г. на Закона за храните и екологичните изисквания на ЕС по отношение на обслужването в хотели и ресторанти. Предстои такива семинари да се проведат за членовете на асоциацията в Смолян, Асеновград и Благоевград.

През месец юни 2006 г. в кк "Албена" БХРА организира Първата официална среща на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (БАХА) под патронажа на президента на РБългария Георги Първанов в кк "Албена". В нея взеха участие официални делегации от страните: България, Румъния, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Черна Гора, Турция, Украйна и Тунис. На събитието присъстваха десетки официални гости, представители на официални и неправителствени организации, медии и представители на туристическия бизнес. Асоциацията представи дейността си в името на развитието на балканския туризъм и отчете първия половингодишен мандат на българския президент на алианса пред делегациите от девет страни

Над 200 участници от страната и от девет балкански страни събра Първата официална среща на БАХА. Отделните делегации на балканските страни бяха ръководени от: г-н Бранко Кривокапич - президент на сръбската хотелиерската и рестораньорската асоциация на Сърбия; г-н Дончо Таневски - президент на хотелиерската асоциация на Македония; г-жа Драгица Дрекалович - президент на хотелиерската асоциация на Черна гора; г-н Йон Андрей - президент на туристическата асоциация на Румъния; г-н Амир Хаджич - президент на хотелиерската асоциация на Босна и Херцеговина; г-жа Тамара Евдокимова - заместник-генерален директор на хотелиерската асоциация на Украйна; г-жа Тереза Верая - представител на делегацията на хотелиерите от Хърватска; г-н Благой Рагин - председател на БХРА; г-н Закариа Зголи - президент на хотелиерската асоциация на Тунис - специален гост на срещата и др.

До участниците в Първата официална среща на БАХА беше прочетено поздравителното писмо от президента на РБългария - г-н Георги Първанов. Лично приветстваха участниците от балканските страни заместник-министъра на икономиката и енергетиката - г-жа Анна Янева; заместник-министъра на външните работи - г-жа Евгения Колданова; г-н Иво Маринов - директор на дирекция "Туристическа политика" на ДАТ, г-жа Соня Стойчева - заместник-директор на дирекция "Маркетинг и продажби" на кк "Албена" и др.

Сред гостите от България и Балканите бяха г-н Сашо Андоновски - заместник-министър на икономиката на Македония, Момчил Нешкович - заместник-министър на Министерство на търговията и туризма на Сърбия, Спирко Николовски - заместник-кмет на Охрид, Бранко Асески - президент на Стопанската камара на Македония, г-жа г-н Ливия Сима - заместник-държавен секретар и заместник-председател на Националната туристическа агенция, Мадалена Аргасеала - туристическа асоциация на Румъния, Борис Марджонович - изпълнителен директор на хотелиерската асоциация на Черна гора, г-жа Йорданка Фандъкова - заместник-кмет на София, г-н Витан Иванов - председател на Съвет по туризъм - София, доц. Марин Нешков - председател на Варненската туристическа камара, г-н Благовест Лефтеров - заместник-председател на БАТА и изпълнителен директор на "Съншайнтурс", г-жа Мария Йорданова - президент на Българската сомелиерска асоциация, г-н Стоян Маринов - изпълнителен директор на "Турекспо-Варна" и др.

Основни акценти в дневния ред на срещата бяха дейността на страните-членки на алианса, възможните промени в развитието на туризма на Балканския полуостров, конкретните стъпки за промяна на визията на Балканите чрез представянето им като обща туристическа дестинация. Членовете на делегациите обсъдиха обединяването на рекламата и общото представяне на страните-членки на организацията на международните борси като възможност за привличане на повече туристи от Европа и света. Пред участниците беше представена и част от свършената от БХРА работа - логото на алианса и новият му сайт. Сайтът (www.balkanalliance.org) представя всички страни-членки на алианса с презентации на хотелиерските им асоциации, председателите и ръководните им органи, с богата фотогалерия на балканските страни.

На първата официална среща бе представено и уникално ВИП издание "Балканика" с автор Борис Калинков. В изданието е представено и създаването на БАХА, както и уникални снимки от учредяването на алианса в Охрид през септември 2005 г. Издател на "Балканика" е асоциирания член на БХРА - РА "ФИЛ", главен консултант - доц. д-р Соня Алексиева, член на УС на БХРА. В рамките на събитието се състоя контактна борса на която хотелиери и туроператори от участващите делегации представиха професионалните си възможности и разнообразния туристически продукт на своите страни.

Във вк "Ривиера" президентът на БАХА - Благой Рагин символично "предаде" следващия мандат на г-н Дончо Таневски от Македония в качеството му на вицепрезидент на алианса, а от своя страна - той покани да заеме поста си следващият вицепрезидент - г-н Бранко Кривокапич от Сърбия. От името на всички присъстващи делегации на балканските страни Д. Таневски благодари на Б. Рагин и колегите си от БХРА за първите успешни стъпки в дейността на БАХА и прие с благодарност почетния плакет на асоциацията.

През месец юни 2006 г. по инициатива на Асеновградската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите към БХРА и Община Асеновград на Еньовден БХРА организира журналистически рейд и пресконференция за уникалния празник "Калиница" в Асеновград, където присъстваха и членове на БХРА.

През месец септември 2006 г. БХРА участва активно в подкрепа на дейността на Столична община и нейния принос в развитието на хотелиерския и ресторантьорски бранш в гр. София. Месец септември 2006 г. БХРА участва и спонсорира Столична община в организацията на Колоездачната обиколка на България. Спонсор на събитието беше и БХРА в лицето на: г-н Бранимир Миланов, председател на Софийската секция на БХРА; г-н Благой Рагин, "Жасмин 2001" ООД; г-н Иван Александров, ЕТ "Ягода 88"; г-н Павел Найденов, "Паиикко" ООД.

През отчетните години БХРА участва в откриването на много нови хотели в цялата страна, в изложения и борси, срещи на местни, регионални и национални туристически организации. През изминалата 2005 г. до септември 2006 г. бяха открити хотел "Кипарис Алфа", новата част на хотел "Макрелов", спа центъра на хотел "Премиер", гр. Велико Търново, хотел "Борова гора", хотел "Дипломат плаза", гр. Луковит и много други хотели и ресторанти, настоящи членове на БХРА. В голямото семейство на БХРА влязоха елитни хотелски комплекси като хотел "Лозенец" - София, хотел "Царевец" - Велико Търново, "Гранд хотел Мусала" - Варна, хотел "Асеновец", хотел "М" и х-л "Ник" - Асеновград, хотел "Империал", кк Слънчев бряг, хотел "Палас" - Казанлък, хотелски комплекс "Троян плаза" -Троян, клуб - хотел "Фламинг" - кк Албена, хотел "Есплендид" - Варна и много други.

Дванадесетте месеца на 2005 г. и деветмесечието на 2006 г., за които представяме накратко дейността на УС на БХРА, са крайно недостатъчно време, за да бъдат решени не малкото и тежки проблеми, с които се сблъскват всекидневно хотелиерите и ресторантьорите, както и водещите мениджъри в туризма в България. С една част от тях успяхме да се преборим успешно, на други предстои решаването. Всички ние знаем, че не е по силите само на една неправителствена организация като БХРА да промени лошата инфраструктура, проблемите в категоризацията, кадровата политика в туризма, слабото финансиране на рекламата в туризма, неадекватното законодателство в туризма, не добрата координация между държавата и бизнеса и много други. Разрешаването на изключително важни проблеми като наредбата за тютюнопушенето, ддс в туризма, премахване на визите или слабата туристическа реклама на България зад граница, например, ни показаха, че тези битки се водят много трудно и не могат да бъдат успешни без усилията на целия туристически бранш.

Искам да благодаря на членовете на УС и КС на БХРА, както на всички членове, които участваха на десетките заседания, дискусии и срещи в различните инициативи на БХРА и други организации в защита на правата ни. През 2006 г. се учредиха две нови структури в туристическия бранш "Съюз на туристическата индустрия в България" и "Национален борд по туризъм". БХРА застава твърдо зад обединенито на туристическия бранш и от позицията си на дългогодишен и уважаван представител на българските хотелиери и ресторантьори от цялата страна подкрепи и двете нови структури.

На всички нас ни предстои да проявим още повече смелост и категоричност за отстояване интересите на професионалните организации в бранша. Независимо от положените през изминалата година и половина усилия за укрепване на организационното състояние на БХРА, за привличане на нови членове, както и за регламентиране и оптимизиране на отношенията ни с държавните институции, неправителствените организации, медиите и др., ние трябва да продължим работата си, да бъдем още по-активни и настоятелни при решаването на многобройните проблеми на българския туризъм.

БХРА има най-дългогодишен в бранша практически опит, добра репутация и извоювани позиции, които трябва да продължи да защитава в името на професионализма и доброто бъдеще на туристическата индустрия в България. УС на БХРА изказва голяма благодарност и признателност на най-активните си членове: Димитър Лефтеров, член на УС на БХРА, председател на ВАРХ; Ивелина Грозева, зам. председател на БХРА, председател на борда на директорите на "Албена" АД; Людмила Ненкова, член на УС на БХРА, изпълнителен директор на ВК "Ривиера"; Георги Вълев, член на БХРА, председател на регионалната секция на БХРА в гр. Велико Търново; Бранимир Миланов, член на БХРА, председател на Софийската секция на БХРА, Катя Тодорова, член на БХРА, собственик на хотел "Туди", гр. Обзор, Соня Алексиева, член на БХРА, PR на БХРА; Атанас Христов, член на БХРА, председател на регионалната секция на БХРА в гр. Асеновград; Галина Тодорова, зам. председател на ВАРХ, собственик на хотел "Акрополис".

УС на БХРА им благодари за тяхното съдействие при осъществяване на едни от най-престижните прояви на асоциацията през изминалата година и половина като: първата официална среща на БАХА, националтите конкурси "Готвач на годината", борсите "Културен туризъм" - Велико Търново, презентации, семинари, участие в десетки работни срещи и събития в София и страната. Специална благодарност УС на БХРА дължи на доц. д-р Соня Алексиева, член на БХРА, PR на БХРА, за поддържането на информационния сайт на БХРА (www.bhra-bg.org), който подпомага всекидневната работа и информираност на членовете на БХРА, чийто автор и редактор е тя вече трета година. Специална благодарност дължим на нашите дългогодишни членове и партньори от националните и регионалните организации като: г-жа Силвия Хинкова - РТА "Стара планина", г-жа Даря Заричинова - "Тур клуб Ремарк", г-жа Мария Йорданова - Българска асоциация на сомелиерите в България, Национална асоциация за балнеотуризъм, Съюз на родопските хотелиери и ресторантьори, на колегите ни от БТК, БАТА, БАСЕТ, БААТ и др.; на колегите ни от ДАТ, на Българската асоциация на професионалните готвачи и много други.

УС на БХРА благодари на председателите на регионалните секции на асоциацията, които със своя дългогодишен опит и професионализъм всекидневно работят за авторитета на асоциацията и подпомагат своите членове в страната.

24 ноември 2006 г.
Гр. СофияКаталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.