Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
17.08.2006

„Албена”АД ще извърши за своя сметка ремонт и подобрения на летище Балчик

Получено е правото да се ползва имота като летателна площадка за извършване на нетърговски вътрешни полети от и на територията на страната


През м. юни 2006 г. Министерството на отбраната на Р България и "Албена"АД сключиха договор за съвместно ползване на летище Балчик. Съвместно ще бъдат ползвани полосата за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), запасна полоса за излитане и кацане, както и сградата на бившия ТЕЧ и прилежащата му територия. Срокът на договора е пет години и влиза в сила от момента на неговото подписване.

"Албена"АД получава право да ползва имота като летателна площадка за извършване на нетърговски вътрешни полети от и на територията на страната с въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло до 5 700 кг по смисъла на чл.43, ал.7 от Закона за гражданското въздухоплаване. Правото за осъществяване на летателна дейност с въздухоплавателни средства по смисъла на договора се придобива сред получаване на Удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка Балчик. "Албена"АД изпълни условията и получи от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта Удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка Балчик № 11/04.08.2006 г.

МО и "Албена"АД са договорили абсолютният приоритет на дейностите на МО при съвместното ползване на частта от имота и съоръженията. "Албена"АД ще извърши за своя сметка ремонт, подобрения и текуща поддръжка на имота. В договора са регламентирани правата и задълженията на двете страни, а в раздел шести са включени специалните мерки за сигурност, които са записани в специална инструкция и следва да бъдат изпълнявани от служителите на "Албена"АД. Контрола по изпълнение на специалните мерки за сигурност е възложен на различни представители и институции на МО.Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.