Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
04.09.2017

Покана за Общо събрание на членовете на БХРА


Управителният съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе в гр. София, на04.10.2017 г. от 13.30 часа в хотел „Жасмин“/гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 252/, при следния дневен ред:

1.     Отчет за дейността на УС в периода 01.01.2016 ¸04.10.2017 г.

2.     Приемане на годишния финансов отчет на БХРА за 2016 г. и финансов отчет за периода 01.01.2017 г. ¸04.10.2017 г.

3.     Доклад на КС за дейността в периода 01.01.2016 г. ¸04.10.2017 г.

4.     Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за дейността им до 04.10.2017 г.

5.     Освобождаване от длъжност на досегашния Председател на БХРА

6.     Изменения в Устава на БХРА

7.     Избор на нов/и Председател/и на БХРА

8.     Избор на нов/и член/ове на УС на БХРА

9.     Избор на Почетен председател на БХРА

10.Разни

 

Членовете на сдружението се легитимират за участие в събранието с лична карта - за физическите лица или актуално съдебно удостоверение на съответното юридическо лице, чийто представител се легитимира с лична карта. В случай на представителство - пълномощното на представителя следва да бъде изрично, като съдържа дневния ред на събранието и начина на гласуване по него.

Общото събрание се счита законно, ако в обявения час присъстват повече от половината от редовните членове на сдружението с право на глас. При липса на кворум в определения час, събранието се отлага за един час по - късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото членове се явят. Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на сдружението в гр. София, ул. „Триадица” 5Б, ет. 1.

 Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
19.09.2017
Покана за участие в Международното туристическо изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“ в гр. Смолян
04.09.2017
Покана за Общо събрание на членовете на БХРА
10.08.2017
Банско радва хилядите свои гости с интересни летни оферти и културни събития
12.06.2017
Курортен комплекс „Златни пясъци“ чества своята 60-та годишнина
06.06.2017
Дръж се, земьо, българите танцуват
30.05.2017
Златибор привлича туристи с красива природа, атракции, кулинарни специалитети и весели празници
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.