Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
13.05.2016

„РЕТУР“ (RETOUR) – ИНОВАТИВЕН РЕСУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА


Курсът „Ретур“ (RETOUR) представлява иновативен ресурс за обучение по руски език за възрастни, работещи в сферата на туристическото обслужване: ресторантьорството, хотелиерството и търговията на дребно. Курсът е разработен в рамките на проекта „РЕТУР“, финансиран с подкрепата на Европейската комисия , от университетски преподаватели и експерти от България, Италия, Испания, Франция Гърция и Ирландия и е достъпен на английски, френски, испански, италиански, гръцки и български език. Целта на проекта „Ретур“ е да представи учебен курс, насочен към изграждане на комуникативни умения у учащите се и практическо овладяване на руски език на ниво А2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР) за работещите в сферата на туристическото обслужване.

Програмата за обучение съчетава онлайн обучението с традиционните методи и съвременни интерактивни средства за обучение. Курсът е построен върху типични ситуации, в които попадат туристите, чиито роден език е руски, и се състои от три вида ресурси: видео, аудио, и писмен текст, които са лесно достъпни онлайн (www.russian-for-tourism.eu). Тематично курсът е разделен на три основни части: „В хотела“, „В ресторанта“, „В магазина“ и включва:

• видео

• аудио

• писмени учебни материали, включващи минималната лексика по отделни теми, тематичен речник, необходимите граматични конструкции, граматични таблици, упражнения и ключ за упражненията.

Курсът съдържа:

• Ръководство за самостоятелно обучаващи се

• Ръководство за преподавателя

• Учебни материали, които включват

- въведение в основите на руската граматична система, правилата за произношение и за четене;

- тридесет урока;

- аудио записи към всеки урок;

- видеоклип към всеки урок;

- ключ на упражненията.

• Три видеоклипа с информация за културните различия

• Три видеоклипа с указания за създаване на индивидуални учебни планове

• Учебен видео клип с информация за различните видео версии

Учебните видеоклипове, даващи указания за изграждане на индивидуален учебен план и улесняващи междукултурното общуване, са достъпни на сайта и на специалния канал на „Ретур“ в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLn6xjVtH88T1aje6TLE0Dg/playlists. Те са достъпни за упражняване на произношението и са свързани с различните версии на видеоклиповете.

Технологията на диференцираното обучение, предвиждащо осъществяване на познавателната дейност на обучаемите с оглед на индивидуалните възможности, равнище на подготовка и интереси, е реализирана във всяка учебна единица. Уроците са разделени на две части: Част А – за начинаещи (0 – А1) и Част Б – за малко напреднали. Това дава по-голяма свобода при използване на курса. Мултимедийните продукти разширяват рамките на образователния процес като повишават неговата практическа насоченост и спомагат за интензифициране на самостоятелната работа на обучаващите се. Създадената персонална страница /Индивидуално пространство/ на сайта на „Ретур“ www.russian-for-tourism.eu представлява мощен ресурс за самостоятелно обучение с възможност за тестов контрол в рамките на всеки урок.Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.