Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
29.08.2012

Успешно приключи изпълнението на Проект „Да споделим бъдещето си чрез развитието на устойчив туризъм” по програма за Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия


Успешно реализираният проект „Да споделим бъдещето си чрез развитието на устойчив туризъм” дава своя принос за подобряване на икономическото развитие на трансграничния регион и е един добър пример за изпълнен проект съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия. Обща стратегическа цел на програмата e да засили териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен район, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в административните граници. Водещ партньор по проекта е сдружение „Асоциация Европейско Висше Училище по Хотелиерство и Туризъм”, а партньори от страна на България са Пернишка търговско-промишлена палата, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българска туристическа камара, а от страна на Сърбия са Туристическа организация Димитровград и Регионална стопанска камара в Ниш.

Основната цел на проекта е устойчивото развитие на туризма в двата трансгранични района, насърчване взаимното сътрудничество и взаимодействие между граничните райони чрез разработване на съвместни туристически пътувания и туристически пакети. Трансграничният регион между България и Сърбия е изключително богат на природни и културно-исторически забележителности. Важна цел от изпълнението на проекта е популяризирането на това разнообразие от ресурси, предизвикващи туристически интерес. Представянето на региона и новите възможности за туризъм в него бе направено на туристическата борса, на обученията, както и чрез издаване на рекламно-информационни брошури, листовки и многоезичен каталог.

В рамките на проекта е изработен общ туристически бранд на трансграничния район под името „Супер Балкани”. За популяризиране на бранда на туристическата дестинация беше организирана туристическа борса, на която присъстваха представители на местната администрация, неправителствени организации, учебни заведения и туристически фирми. Тази борса сложи началото на добри партньорства и сключване на съвместни договори между представители на туристическия бранш в България и Сърбия. По време на изпълнението на проекта е създадена богата база данни за туристическите обекти, фирми, екологични организации, НПО, учебни заведения с профил туризъм, центрове за професионално обучение, както и на туристическите ресурси, материално и нематериално културно наследство. Особено внимание се обърна на развитието на екстремния, селския, кулинарния и младежкия туризъм като са разработени нови атрактивни туристически пакети. Туристическите обекти и атракции са включени в многоезичен каталог, както и в трансгранични маршрути - „Ритми и страсти”, „Панаир на удоволствията”, „Сто рецепти за бавен огън”, „Тайната на билките”, „Пътят на киселото мляко”, „Силата на виното” и др.

Създаването и налагането на общия туристически бранд „Супер Балкани” е резултат от разработена съвместна работна програма за развитие на туризма в трансграничния регион. Работната програма съдържа обстоен анализ на съществуващите регионални и национални политики в туризма за региона и отчита новите тенденции на развитие в туризма, конкурентната среда и икономическата ситуация. На тяхна база, както и на проведените съвместни работни срещи между представители на местната администрация и туристически фирми от двете страни на границата, работната програма очертава възможностите за развитие и налагане на нови туристически продукти, атрактивни дестинации, като част от бранда „Супер Балкани”. В изпълнение на основната цел на програмата за трансгранично сътрудничество, са проведени съвместни обучения в гр. София, гр. Перник, гр. Ниш и гр. Димитровград по „Гостоприемство и мениджмънт в туризма”. България и Сърбия подпомагат развитието на туризма в трансграничния район между двете страни по програма за трансгранично сътрудничество. Тази програма е финансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за преприсъединителна помощ (ИПП) CCI No 2007CB16IPO006 и съфинансирана от България и Сърбия чрез принос от държавните бюджети и от бенефициентите на проектите.

Повече информация за проекта може да намерите на: http://crossborderchallenge.org/Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.