Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
12.08.2011

Съобщение от ПРОФОН и МУЗИКАУТОР, относно дейността на организацията ЕАЗИПА.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАЩИТЕНИЯ МУЗИКАЛЕН РЕПЕРТОАР ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ДВЕТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ДРУЖЕСТВА ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА - МУЗИКАУТОР И ПРОФОН:

До всички радио- и телевизионни оператори, онлайн радиостанции и телевизии и препредаващи организации, ресторантьори и хотелиери, собственици и управители на търговски обекти, спортни съоръжения, места за настаняване и развлечение, озвучени транспортни средства и други обекти, извършващи публично изпълнение на музика.

Уважаеми ползватели на защитено музикално съдържание и партньори,

Вече трета година в сектора на колективно управление на права в България действа организация, регистрирана по реда на предходната редакция на чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) като организация за колективно управление на права, под наименованието Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА).

Без да коментираме представителната власт и административния капацитет на тази организация да осъществява сложната и обществено отговорна функция по събирането, разпределянето и изплащането към правоносители на събраните възнаграждения за различни видове използване на защитено музикално съдържание, Ви информираме за следното:

  1. С писмо от 29.09.2008 г., МУЗИКАУТОР е отправил изрична забрана до ЕАЗИПА да представлява правоносителите, отстъпили своите авторски права за колективно управление на МУЗИКАУТОР, в договорните отношения с ползвателите на защитено съдържание, както и съответно да събира и разпределя възнаграждения за използване на репертоар от името на правоносителите, отстъпили правата си за колективно управление на МУЗИКАУТОР.
  2. С нотариална покана от 08.07.2008 ПРОФОН е отправил изрична забрана до ЕАЗИПА да представлява правоносителите, отстъпили своите сродни на авторското права за колективно управление на ПРОФОН, в договорните отношения с ползвателите на защитено съдържание, както и съответно да събира и разпределя възнаграждения за използване на репертоар от името на правоносителите, отстъпили правата си за колективно управление на ПРОФОН.

НА ПРАКТИКА ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВСЕКИ ПОЛЗВАТЕЛ, СКЛЮЧИЛ ДОГОВОР С ЕАЗИПА ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА, РЕАЛНО НЕ ПОЛУЧАВА ПРАВО ДА ИЗЛЪЧВА И ИЗПОЛЗВА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН МУЗИКАЛНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ ОТ ЗАЩИТЕНИТЕ КАТАЛОЗИ НА МУЗИКАУТОР И ПРОФОН.

МУЗИКАУТОР представлява и лицензира почти целия световен каталог от музикални произведения, както и произведенията на над 2300 български композитори, текстописци, автори на музикален аранжимент и музикални издатели. Няма друго дружество в България, което да лицензира авторски музикален репертоар в подобен обем. (справка: www.musicautor.org)

ПРОФОН – представлява и лицензира звукозаписите и видеозаписите на най-големите световни музикални компании – Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group и EMI Music, както и на над 25 000 независими чужди продуценти сред които Edel, XL Recordings, ToCo International, Cat Music, Roton, Heaven Music и много други. Дружеството представлява и интересите на почти всички чужди артисти-изпълнители. В него членуват и най-популярните български артисти и продуценти. (справка: www.prophon.org).

В същото време няма никаква публично достъпна информация относно репертоара, който представлява ЕАЗИПА, нито каквато и да е прозрачност в нейните организационни принципи, правила за събиране и разпределение на възнаграждения за правоносители, финансови практики и счетоводна отчетност (справка: http://eazipa.com/)

Всички ползватели на музика трябва да знаят, че подписвайки договор с ЕАЗИПА:

  1. Попадат под ударите на закона, ако без разрешението на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН използват чуждестранна музика, както и музиката на най-популярните български композитори, певци и музиканти, представлявани от МУЗИКАУТОР и ПРОФОН, като: Лили Иванова, Васил Найденов, Георги Христов, Емил Димитров, Маргарита Хранова, ФСБ, Румънеца и Енчев, Мария Илиева, Тома, Нора, Поли Генова, Елица и Стунджи, целия фонд на Българското Национално Радио, Балкантон, Дийп Зоун Проджект, Б.Т.Р., Марияна Попова, Кирил Маричков, Щурците, Калин Вельов, Нина Николина, Любо Киров, Орлин Павлов, Дони и Нети, Орлин Горанов, Милена Славова, Панайот Панайотов, Д2, Руши Видинлиев, Ваня Щерева, Александър Петров, Митко Щерев, Живко Колев, Ясен Козев, Мага и мн. др. В този случай, те рискуват да бъдат глобени между 2 000 лева и 20 000 лева при първо нарушение и между 3 000 и 30 000 лева при второ нарушение.
  2. Продължават да бъдат изправени пред задължението, предвидено по закон, да заплатят дължимите възнаграждения съобразно тарифите на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН, за да уредят правото за използване на огромния каталог от музикални произведения и записи на тези две сдружения. Напомняме, че съгласно ЗАПСП единствено и само Министерство на културата има право да извършва проверки и да налага санкции на нарушителите чрез Инспектората към дирекция „Авторско право и сродни права.

Отбелязваме, че едно от най-съществените изисквания на Закона за авторското и сродните му права, въведено в края на м. март т.г. предполага при задължителната пререгистрация на дружествата за колективно управление на права същите да са осъществявали реална и законосъобразна дейност по събиране, разпределяне и изплащане на възнаграждения към правоносителите в периода след 01.01.2005 г.

Публично достъпна информация е фактът, че само през 2010 г. МУЗИКАУТОР разпредели 4.5 млн. лв., а ПРОФОН – 5.5. млн. лв. за правоносителите. Само за 2010 г. МУЗИКАУТОР е внесъл в Националната агенция по приходите (НАП) над 734 000 лв., а ПРОФОН – близо 400 000 лв.

В същото време липсва каквато и да е публична информация за ползвателите относно практиките за колективно управление на права на ЕАЗИПА и репертоара, правата за чието използване се уреждат посредством това сдружение. Не е налице каквато и да било финансова прозрачност и отчетност при работата на организацията, като липсват данни за разпределени и изплатени суми към правоносители, чийто репертоар те лицензират.

В тази връзка, г-н Ценко Минкин, председател на УС на МУЗИКАУТОР, отбеляза:

„Напоследък се заговори повече за задължението да се уреждат правата на музиката ползвана в бизнеса, промени се законът, като се вдигнаха драстично глобите, зачестиха проверките на Министерство на културата по търговските и туристически обекти, МУЗИКАУТОР и ПРОФОН сключиха рамкови споразумения с най-голямата туристическа браншова организация в България - Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Ако, възползвайки се от тази ситуация ЕАЗИПА извършва дейност без ясно и коректно да обяснява какъв репертоар представлява, това може да навреди на ползвателите. Стар принцип, е че който плаща зле, плаща два пъти. Тъжно е, че зад ЕАЗИПА стоят също творци, които с действията си могат да накърнят интересите на своите колеги и да бламират процеса на регламентиране ползването на легална музика в сектора."

„Считаме, че е налице едно недобросъвестно пазарно поведение от страна на ЕАЗИПА - особено по отношение на ползвателите в сферата на публичното изпълнение на музика, които на практика не са наясно за обема на отстъпените им права. Загуби търпят и реалните правоносители, чиято музика се използва активно в хотели и заведения, като същите са изправени пред непреодолими трудности да получат полагаемите им се възнаграждения. С това поведение, ЕАЗИПА дискредитира колективното управление на права в България и дейността на дружествата, които прилагат европейските практики повече от десет години и възпрепятства справедливото възмездяване на труда на композитори, текстописци, музикални издатели, артисти-изпълнители и продуценти”, коментира г-жа Ина Килева, изпълнителен директор на ПРОФОН.

МУЗИКАУТОР и ПРОФОНКаталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.