Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
23.02.2011

БХРА проведе дискусионна кръгла маса на тема „БХРА и Национално сдружение на общините в РБългария – модел за европейско партньорство”


На 17 февруари 2011 г. в програмата на 28-та Международна туристическа борса „ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2011” се проведе кръгла маса на БХРА, съвместно с Националното сдружение на общините в РБългария на тема ”БХРА и Национално сдружение на общините в РБългария – модел за европейско партньорство”. На кръглата маса участваха председателя на БХРА – г-н Благой Рагин, г-жа Елена Иванова – зам. председател на УС на БХРА и водещ на кръглата маса, г-н Георги Щерев – член на УС на БХРА, г-н Витан Иванов – председател на Софийски туристически район, г-жа Илияна Щерева – член на УС на туристическа асоциация Банско и г-н Тони Пашов – представител на Сдружение на хотелиери и ресторантьори Велинград. От страна на Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ) участваха: г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ, г-н Емил Цанков – кмет на община Белоградчик, г-н Борис Врабевски – зам. кмет на община Тетевен, г-жа Надя Каратова - зам. кмет на община Кюстендил, г-жа Сашка Въчкова - зам. кмет на община Банско, г-н Благой Станчев – парламентарен секретар – НСОРБ, г-жа Надка Колева – експерт „Общински бюджети” - НСОРБ, г-жа Матилда Бахнева – експерт „Информационно-издателска дейност” - НСОРБ.

Дискутирани бяха три основни теми, касаещи промените в закона за местните данъци и такси в сила от 01.01.2011 година: туристическия данък и ставките му в отделните общини, контролът върху неговата събираемост и разходване; данъчната оценка като основа за изчисляване на данъка сгради и таксата битови отпадъци и съвместни законодателни инициативи с асоциацията на общините в РБългария.

По време на разговорите участниците споделиха добри и не толкова добри практики при определянето на ставките на туристическия данък от общинските съвети. Поради приетия в закона широк диапазон на ставката - от 0,20 лв. до 3,00 лв. някои общини като напр.София са приели данък от 3,00 лв за петзвездните хотели докато други общини като Чепеларе, Несебър и Банско са приели ниски ставки от порядъка на 0,20 лв при това еднакви за различните категории хотели. Мнението и на бранша и на представителите на сдружението на общините беше единно – за да излезе целият бизнес на светло и да не се укрива реалния брой на нощувките следва да се работи в посока намаляване на размера на данъка и уеднаквяване на ставката му за всички категории. Участниците и от двете сдружения се обединиха около идеята да се изготви предложение за промяна в ЗМДТ касаеща фиксирания минимум от 30% като се отчете сезонния характер на голяма част от туристическите обекти, както и датата, до която общинските съвети следва да определят размера на данъка за следващата година с оглед той да бъде съобразен при сключването на договорите с туроператорите за следващата година. Според бранша най-подходящо би било тази дата да бъде 30 юни. По въпроса с разходването на средствата от туристическия данък представителите на бранша изразиха категоричното становище, че средствата, събирани от досегашната туристическа такса се изразходват непрозрачно и не за определените от закона направления – реклама и туристическа инфраструктура, поради което настояха сдружението на общините да обърне внимание на общинските администрации да спазват разпоредбите на ЗМДТ и Закона за туризма. Заместник-кмета на Тетевен апелира за по-активна позиция на Консултативните съвети към общините при разпределяне на средствата, акумулирани от туристически данък.

По темата за данъчните оценки и отражението им върху размера на данъка сгради и таксата битови отпадъци беше отбелязано, че данъчните оценки в по-голямата част от населените места далеч превишават реалната пазарна цена на обектите, а това от своя страна води до неколкократно завишение на данъка сгради и таксата битови отпадъци. Участниците в кръглата маса се обединиха около предложението двете сдружения да изготвят съвместен проект за промяна в механизма за определяне на данъчната оценка, който след това да бъде предложен на законодателя. Тъй като по въпроса за таксата битови отпадъци отново беше изтъкнат фактора сезонност на обектите и извозването на сметта само в рамките на няколко месеца, г-жа Елена Иванова представи една добра практика в община Несебър, където заплащането става на реално извозен контейнер смет и по този начин сумата за тази такса става доста по-приемлива.Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.